Uforutsett hendelse
Opprettet: 20.03.2020 11:08 Oppdatert: 08.04.2020 08:36

Det er fortiden ustabilitet med Sharepoint som fører til at integrasjonen mellom studieplanverktøyet og FS feiler. Dette innebærer at man ikke får overført emnekombinasjoner og tekster fra studieplanverktøyet og over til FS. Feilen er rapportert Microsoft….