Uforutsett hendelse
Opprettet: 16.05.2020 07:47 Oppdatert: 25.05.2020 12:29

Det er problemer med sentralbordløsning.

Dette rammer spesielt Digital eksamen hvor brukerstøtte nå ikke kan motta telefoner fra studenter som har eksamen.

Det jobbes med å løse det