Uforutsett hendelse
Opprettet: 16.05.2020 09:47 Oppdatert: 25.05.2020 14:29

Det er problemer med sentralbordløsning.

Dette rammer spesielt Digital eksamen hvor brukerstøtte nå ikke kan motta telefoner fra studenter som har eksamen.

Det jobbes med å løse det