Uforutsett hendelse
Opprettet: 29.07.2020 06:55 Oppdatert: 07.08.2020 11:47

Det er problemer med Basware IP onsdag. Det jobbes med å løse dette.