Uforutsett hendelse
Opprettet: 29.07.2020 08:55 Oppdatert: 30.07.2020 13:39

Det er problemer med Basware IP onsdag. Det jobbes med å løse dette.