Uforutsett hendelse
Opprettet: 31.08.2016 11:36 Oppdatert: 29.09.2016 09:00

Oppdatering: Køen er resatt og fungerer som den skal. Det er en del utskriftsjobber som dessverre ble slettet, disse må sendes på nytt om de ikke dukker opp på skriveren.

-----
Printkøen ntnuprint-ricoh opplever en oppbygging av jobber. Dette kan føre til at utskrift til denne tar lang tid å overføres til printer, mulig køen må renses og settes igang på nytt.