Uforutsett hendelse
Opprettet: 15.10.2020 14:47 Oppdatert: 20.10.2020 08:04

Det har kommet inn mange meldinger til Orakel om feilmeldinger på Windows-klienter.

Startmeny forsvinner, Blåskjerm eller at Utforsker ikke er tilgjengelig.

Feilen er funnet og rettet, men det kan ta opptil 30 minutt før alt er normalt igjen