Uforutsett hendelse
Opprettet: 16.10.2020 08:10 Oppdatert: 20.10.2020 08:04

Noen brukere har problemer med Webmail i dag fredag. Feilsøking pågår.

Vi gar ikke fått noen beskjed om problemer med Outlook  for de aktuelle brukerne.