Uforutsett hendelse
Opprettet: 07.09.2016 11:01 Oppdatert: 29.09.2016 09:02

Teamsite

Vi ser et problem ved oppretting av nye prosjektrom, dette gir feilmelding som lyder: "An error occured while processing your request"

Leverandøren av TeamSite/Læringsportalen og Microsoft jobber med å få rettet opp feilen. Vanlig bruk av TeamSite fungerer som normalt

Læringsportalen

Vi har tilbakemeldinger fra brukere at en kan få feilmelding når en trykker seg inn på kurs i læringsportalen. Meldingen lyder "An unexpected error has occured" 

En mulig løsning kan være å slette nettleserdata eller logge inn i læringsportalen via privat / incognito nettlesing.

Leverandøren av TeamSite/Læringsportalen og Microsoft jobber med å få rettet opp feilen.