Uforutsett hendelse
Opprettet: 12.09.2016 09:31 Oppdatert: 29.09.2016 09:04

**Gjelder kun studenter fra x-HiG og x-HiALS**

Vi ser problemer med login til Fronter på sidene:
fronter.com/hials og fronter.com/hig

Ved login får man feilmelding, det jobbes med løsning.