Uforutsett hendelse
Opprettet: 01.03.2021 08:28 Oppdatert: 02.03.2021 15:07

Orakeltjenesten får inn mange meldinger om feil på eduroam i St.Olav-bygg, blant annet Kunnskapssenteret, Nevro og AHL.

 

Vi jobber med å finne ut av årsaken.