Uforutsett hendelse
Opprettet: 03.05.2021 08:04 Oppdatert: 07.05.2021 08:22

Det er problemer med endel It-tjenester mandag morgen.
Gjelder bl. a Innsida, Cognos og endel lisenstjenere.

Det jobbes med saken og vi tror det skal være i orden ganske snart