Uforutsett hendelse
Opprettet: 26.09.2016 07:10 Oppdatert: 29.09.2016 08:59

Oppdatering 09:50
Vi har ingen kø på hjemmeområdet, tjenestene fungerer som de skal igjen.

-----
Oppdatering 09:10
Restart av Connection broker har gitt stor pågang til hjemmeområdet som et resultat.

-----
Oppdatering 09:00
Vi restarter connection broker for farm for å tillate nye tilkoblinger.

-----
Det har oppstått et problem med farm.ntnu.no nettsiden i helgen.

Om en logger inn blir en kun møtt med en tom side.

For de som har farm koblet opp fra før på sin NTNU-maskin vil du fortsatt kunne kjøre remoteapps via startmenyen. 

Vi jobber med å få gateway og snarveier opp igjen så snart som mulig.