Ferdig
29.09.2016 07:00 - 11:37

Endringen påvirker:
Tidligere HiST-brukeres maskiner
Publikumsmaskiner hos UniversitetsBibliotekene

Vi har endret standard utskriftskø fra ntnuprint-ricoh til ntnuprint-xerox for brukere under Tidligere HiST (~1200 klienter) og på publikumsmaskinene til UB (800 klienter).

Dette fordi vi har problemer med ricoh driveren som benyttes i ntnuprint-ricoh køen.
https://varsel.it.ntnu.no/post/76/

En kan som før printe til både Xerox og Ricoh printere fra begge køene, forskjellen er at avanserte innstilinger, stifting og A3 ikke fungerer om du printer fra ricoh kø til xerox printer og omvendt.