Uforutsett hendelse
Opprettet: 19.11.2021 17:38 Oppdatert: 19.11.2021 17:39

Det er problemer med trådløsnettet på campus, og endel klienter klarer ikke å koble til nett, eller opplever nettet som ustabilt.

Problemet er størst på Gløshaugen, men andre campuser er også berørt.

Feilsøking pågår.