Uforutsett hendelse
Opprettet: 30.09.2016 14:15 Oppdatert: 10.10.2016 19:44

Oppdatering 05.10

Vi implementerte ny driver på skriverkøen i går kveld, dette håper vi eliminerer feilen og hindrer lange spoole-tider, de som har fått standard-skriver satt til andre køer midlertidig, vil få ntnuprint-ricoh tilbake som standard i dag.

Driverendringen endrer fra PostScript til PCL6

Vi har også skalert opp tjenesten med en ekstra server.

-----
Vi har den siste tiden opplevd gjentatte problemer med at printkøen ntnuprint-ricoh låser seg. 

Feilen tyder på å være driver & format- relatert. Det er ikke helt sikkert hvorfor det skjer, men feilen gjør at relativt små printjobber ved spooling vokser til størrelser køen ikke klarer å ta unna. (500MB-10.000MB). Dette ser kun ut til å skje på ricoh køen og er derfor knyttet til driveren som er i bruk der.

Hva er omfanget:
NTNU er for tiden midt i et stort prosjekt for å samle utskrift. Dette fører til hyppige endringer i printsystemet, det jobbes med såkalte container køer, som til slutt vil bety at en skal kunne printe på samtlige printere på campus uten å måtte spesifisere hvilken printer en vil hente utskriften sin på. Dette vil samtidig samle student og ansatt print.
ntnuprint-ricoh er en slik kø, og sådan mye brukt for tiden. 

Hvordan kan det påvirke deg:
Grunnen til at vi har 2 slike køer for tiden, ntnuprint-ricoh & ntnuprint-xerox er fordi disse trenger tilsvarende drivere om du skal benytte innstillinger som Stifter, A3 osv. Om du skal benytte slikt må du printe fra xerox kø til xerox printer og likens for ricoh.

Om du ikke skal benytte slike egenskaper kan du printe til både ricoh og xerox printere fra begge disse køene. Inntil vi får bukt med problemet på ricoh-køen anbefaler vi bruk av ntnuprint-xerox der det lar seg gjøre.

Om du lurer på hva du har liggende i printkø(klar til utskrift på printer) kan dette sjekkes ved å logge inn her:
https://Itavd-equitrac.win.ntnu.no/eqwebclient

Temaside for utskrift hos NTNU:
https://innsida.ntnu.no/utskrift-kopi