BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH PRODID:-//PYVOBJECT//NONSGML Version 1//EN UID:schedule BEGIN:VEVENT UID:330@itvarsel DTSTART:20180228T150000Z DTEND:20180228T223000Z DESCRIPTION:28/2 Vedlikehold IT-tjenester\n\nIT-avdelingen utfører vedlik ehold på sentrale systemer 28. februar fra 16:00 - 23:30I forbindelse me d vedlikeholdet vil det bli kortere nedetid eller nedsatt ytelse på NTNU s IT-tjenester.Vedlikeholdet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske å rsaker for at  IT-avdelingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer f or NTNUs faglige miljøer\, studenter og ansatte.Ved spørsmål\, ta konta kt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no eller tlf. 91500). SUMMARY:NTNU IT-varsel END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:332@itvarsel DTSTART:20180228T150000Z DTEND:20180228T200000Z DESCRIPTION:28/2: MySQL-databaser utilgjengelig\n\nMySQL-databaseserverne mysql.stud.ntnu.no og mysql.ansatt.ntnu.no vil være utilgjengeligonsdag 2 8/2 mellom 16:00 og  21:00Websider\, skjemaer og annet som baserer seg p å databaser på disse serverne vil ikke fungere. Nedetiden skyldes oppgr adering av både operativsystem og MySQL (versjon 5.5 til 5.7). Spørsmå l? Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500 . SUMMARY:NTNU IT-varsel END:VEVENT X-WR-CALNAME:IT-varsel NTNU END:VCALENDAR