BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH PRODID:-//PYVOBJECT//NONSGML Version 1//EN UID:schedule BEGIN:VEVENT UID:542@itvarsel DTSTART:20190424T140000Z DTEND:20190425T040000Z DESCRIPTION:24/04 Nedetid på datanett Elektro E\, F\, G \n\nIT-avdelingen oppgraderer nettverkutstyr onsdag 24. 04 etter 16 i følgende bygg i Tron dheim:Elektro E (KR 324)Elektro F (KR 325)Elektro G nord (KR 326)Elektro G sør (KR 327)Vi forventer 2-3 timers nedetid i hvert bygg. Merk at oppgra deringen gjennomføres etter hverandre\, så vi kan derfor ikke si når ne detiden starter for hvert enkelt bygg.Både trådløst og kablet nettverk vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår. Spørsmål? Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500. SUMMARY:NTNU IT-varsel END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:546@itvarsel DTSTART:20190424T140000Z DTEND:20190424T210000Z DESCRIPTION:24/04 Vedlikehold IT-tjenester\n\nIT-avdelingen utfører vedli kehold på sentrale systemeronsdag 24/04 fra 16:00 - 23:30  I forbind else med vedlikeholdet vil det bli kortere nedetid eller nedsatt ytelse p å NTNUs IT-tjenester.Studentweb og Blackboard blir ikke berørt.Vedlikeho ldet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker for at  IT-avde lingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer for NTNUs faglige milj øer\, studenter og ansatte.  Ved spørsmål\, ta kontakt med Orakeltjen esten (orakel@ntnu.no eller tlf. 91500). SUMMARY:NTNU IT-varsel END:VEVENT X-WR-CALNAME:IT-varsel NTNU END:VCALENDAR