BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH PRODID:-//PYVOBJECT//NONSGML Version 1//EN UID:schedule BEGIN:VEVENT UID:291@itvarsel DTSTART:20171212T230000Z DTEND:20171213T020000Z DESCRIPTION:Nedetid på datanett St.Olav Gastrosenteret Midt 13/12\n\nHemi t oppgraderer nettverksutstyr på Gastrosenter Midt\, Dette vil føre til at PC\, ip-telefoner\, skrivere\, trådløse aksesspunkt mm mister kontak t med nettverket  onsdag 13/12  mellom 00:01 - 03:00Dette berører ogs å NTNU-ansatte i bygget. SUMMARY:NTNU IT-varsel END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:296@itvarsel DTSTART:20171214T150000Z DTEND:20171214T170000Z DESCRIPTION:14/12: Studentweb og FS m.fl utilgjengelig mellom 16 og 18\n\n Studentweb og FS m.fl. vil være utilgjengeligtorsdag 14/12 mellom 16 og 1 8. Nedetiden skyldes databaseoppgraderinger.http://www.fellesstudentsyste m.no/drift/driftsmeldinger/  SUMMARY:NTNU IT-varsel END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:297@itvarsel DTSTART:20171214T150000Z DTEND:20171214T223000Z DESCRIPTION:14/12: Vedlikehold IT-tjenester\n\nIT-avdelingen utfører vedl ikehold på sentrale systemer14. desember fra 16:00 - 23:00I forbindelse m ed vedlikeholdet vil brukerne kunne oppleve korte avvik i noen av NTNUs I T-tjenester\, blant annet Skype for Business\, Exchange og Programfarm.Ved likeholdet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker for at  IT- avdelingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer for NTNUs faglige mi ljøer\, studenter og ansatte.Ved spørsmål\, ta kontakt med Orakeltjenes ten (orakel@ntnu.no eller tlf. 91500). SUMMARY:NTNU IT-varsel END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:299@itvarsel DTSTART:20171213T150000Z DTEND:20171214T223000Z DESCRIPTION:13 og 14. desember\, kveld: Nedetid i datanettet på Kalvskinn et\n\nFra klokken 16 den 13. og 14. desember vil det bli korte avbrudd (1- 5 minutter) i datanettet i alle bygg på Kalvskinnet.Avbruddene skyldes at IT-avdelingen skal gjøre omkoblinger i datanettet. Dette utføres bygg f or bygg\, og vi kan derfor ikke si mer nøyaktig når hvert enkelt bygg vi l oppleve nettavbruddet. Gunnerus gate 1I Gunnerus gate 1 skal også nett verksutstyret byttes. Dette gjøres onsdag 13/12 mellom 17 og 20\, og det vil bli nedetid på datanettet mens arbeidet pågår. SUMMARY:NTNU IT-varsel END:VEVENT X-WR-CALNAME:IT-varsel NTNU END:VCALENDAR