Viser varsler som påvirker systemet: bas.ntnu.no

Uforutsett hendelse
Opprettet: 23.11.2017 07:28 Oppdatert: 23.11.2017 09:25

08:45 Da er BAS oppe igjen.

---

Problemer med BAS i morgentimene torsdag.

Dette gjør at det er umulig med brukerkontoendringer, blant annet passordskifte.

Vi har folk som ser på problemet, og håper det straks er iorden

Ferdig
07.03.2017 19:00 - 21:00

BAS (bas.ntnu.no) oppgraderes 7. mars mellom 20 og 22.

Alle grensesnitt blir utilgjengelig i oppgraderingsperioden.

Det vil dermed ikke være mulig å bytte passord, aktivere bruker eller administrere brukere.

 

 

 

 

Ferdig
Start: 01.12.2016 23:00 Slutt: 16.12.2016 11:00

Import av data fra Paga til sentrale IT-systemer ble stoppet i dag.

Dette ble gjort for å sikre korrekte data i sentrale IT-systemer etter omorganiseringen av NTNU ved nyttår.

 

Det betyr at nye innlegginger og endringer som gjøres i Paga fra og med i dag (2/12-16) _ikke_ vil flyte over i andre IT- systemer (epostkonto, adgangskontroll, utskrift, Innsida, mm).

 

Import fra Paga startes opp igjen tidligst 29/12 2016.

 

Dersom det i denne perioden oppstår akutte behov for endringer kan HR ta kontakt med orakel@ntnu.no, og IT-avdelingen vil gjøre så godt vi kan for å løse behovet.

 

Ta gjerne kontakt med orakel@ntnu.no ved spørsmål.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 09.11.2016 10:16 Oppdatert: 15.11.2016 11:34

Oppdatering:

Alle kjente saker tilknyttet denne feilen er nå løst.

Om dere fortsatt opplever manglende tilganger kan dette være fordi systemet du bruker trenger en av og pålogging for å oppdatere tilgangene dine. 

--
Vi har avdekket en feil i dataoverføringen som henter tilganger fra brukerdatabasen. 

Dette kan slå ut ved at enkelte brukere mister tilganger som; Tilgang til remoteapps på farm.ntnu.no, møterom og biler i exchange, tilgang til nettverksdisker og lagringsområder. 

Feilen oppsto i en oppdatering av brukerdatabasen mandag 07/11. Vi jobber nå med å rulle tilbake denne endringen. 
Enkeltsaker som knyttes til denne feilen sendes til orakel. Disse vil i stor grad få svar via svarmal siden denne feilen ikke løses manuelt, men ved at dataflyten rettes.
Ingen tilganger er fjernet i brukerdatabasen, tilganger vil derfor bli gjenopprettet automatisk når dataflyten går som den skal.

Ferdig
Start: 01.11.2016 07:00 Slutt: 01.12.2016 07:00

Vi rydder i såkalte ‘Manuelle tilknytninger’ i brukerdatabasen BAS.

Hva dette vil si for brukere:
Flere vil kunne oppleve å miste tilgangen til basis systemer som Innsida.

Merk: Alle som berøres av ryddingen vil få beskjed om dette i e-post før tilgang mistes.

Dette oppstår fordi det nå er satt sluttdato på alle manuelle registrerte tilknytninger i BAS som ikke hadde sluttdato. De tilknytningene som hadde en dato fra før er ikke endret.

Hva kan du gjøre om du opplever dette:

Autorative systemer for tilknytninger hos NTNU er FS for studenter og PAGA for ansatte. Hør med din leder om din tilknytning burde vært oppdatert i PAGA.
For eksterne og ansatte med spesielle tilknytninger kan det være lurt å kontakte orakel og finne en bedre løsning eller sette ny sluttdato.

Ferdig
10.12.2015 07:00 - 12:00

Brukeraktivering og -administrasjon er utilgjengelig på grunn av oppgradering. Om du ønsker å aktivere din brukerkonto eller endre passord kan du prøve igjen senere.

Oppdatering: Slutttidspunkt utvidet til 13:00.

Ferdig
19.09.2015 07:30 - 10:30

Brukeraktivering og -administrasjon er utilgjengelig på grunn av oppgradering. Om du ønsker å aktivere din brukerkonto eller endre passord kan du prøve igjen senere.

Ferdig
14.09.2015 18:00 - 19:00

Brukeraktivering og -administrasjon utilgjengelig på grunn av vedlikehold. Om du ønsker å aktivere din brukerkonto eller endre passord kan du prøve igjen senere.

Alle systemer

www.ntnu.no innsida e-post kalender pagaweb vpn sharepoint farm itslearning bas.ntnu.no lagring ephorte studentweb basware analytix utskrift office365 datanett kablet trådløst Campus Trondheim followprint Campus Gjøvik Campus Ålesund skype Læringsportalen Teamsite Blackboard Fronter lync skype for business berg-hansen dataflyt Cristin sikkerhet folk.ntnu.no org.ntnu.no studenter ansatte sentralbord rutinemessig vedlikehold server PC nice idun Mac