Viser varsler som påvirker systemet: basware

Uforutsett hendelse
Opprettet: 13.07.2018 08:57 Oppdatert: 25.07.2018 14:51

Basware har fungert som det skal for alle brukere fra ca kl 12 tirsdag 24/7.

-

Ca kl 12 fredag 20/7 ble det gjort midlertidige endringer slik at de fleste får brukt Basware som vanlig.

Vi jobber fortsatt med en permanent løsning.

-

16.07: Det er fortsatt problemer. Leverandør jobber med saken

-
Det er noen problemer med Basware.

Ex:
Feilmelding "ActiveX component cant create object: Line 670”
når en forsøker å kontere faktura.

Vi ser på problemet

Uforutsett hendelse
Opprettet: 02.05.2017 11:30 Oppdatert: 08.05.2017 09:20

12:30:

Systemeier bekrefter at Basware PM fungerer som normalt etter strømbruddet.

11:30:

Basware PM er tregt/nede. Dette skyldes strømbrudd i Oslo.

Feilrettingstid er foreløpig ukjent.

 

Uforutsett hendelse
Opprettet: 13.12.2016 08:55 Oppdatert: 16.12.2016 11:30

Oppdatering 09:15

Problemet er løst og Basware IP skal fungere normalt igjen.

--
Flere brukere fra Økonomiavdelingen melder om at Basware IP ikke fungerer som det skal. 

Det ser ut til å være tilknyttet et problem med VPN forbindelsen.

Vi jobber med å rette feilen.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 20.11.2015 09:35 Oppdatert: 20.11.2015 10:47

Oppdatering 10:10 :

Hardware har nå blitt byttet ut.
Basware IP skal nå være tilgjengelig igjen.
Analytix er fortsatt delvis utilgjengelig.

----

Vi har for øyeblikket hardwareproblemer med databasene for Basware IP og Analytix.

Mer informasjon kommer fortløpende.

Alle systemer

www.ntnu.no innsida e-post kalender pagaweb vpn sharepoint farm itslearning bas.ntnu.no lagring ephorte studentweb basware analytix utskrift office365 datanett kablet trådløst Campus Trondheim followprint Campus Gjøvik Campus Ålesund skype Læringsportalen Teamsite Blackboard Fronter lync skype for business berg-hansen dataflyt Cristin sikkerhet folk.ntnu.no org.ntnu.no studenter ansatte sentralbord rutinemessig vedlikehold server PC