Viser varsler som påvirker systemet: utskrift

Uforutsett hendelse
Opprettet: 13.11.2019 11:01 Oppdatert: 18.11.2019 10:21

På grunn av stor pågang (Noen svært store dokumenter) på Followprint vil brukere oppleve at utskrift tar lengre tid før den kan hentes på skriver.

Tilstanden er i ferd med å normalisere seg, men det tar for øyeblikket ca 12 minutter fra det trykkes Print til den kommer ut.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 17.04.2018 06:44 Oppdatert: 24.04.2018 08:23

10:45

Vi har i dag problemer med deler av utskriftstjenesten.

Dersom din vanlig printerkø ikke fungerer anbefaler vi å bruke utskriftskøen "ntnuprint-xerox on followprint.win.ntnu.no". 

Merk:  du vil få feilmelding og et ekstra ark bakerst i utskriften, men det vil fungere. Det vil ikke være mulig å skrive ut i farge eller bruke andre spesialinnstillinger.

Dersom du har flere spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten.

---

Vi har for øyeblikket problemer med deler av utskriftstjenesten.

  • Dersom du ikke får skrevet ut, prøv å restarte PCen.

 

  • Dersom det fortsatt ikke fungerer, prøv å skrive ut gjennom utskriftskøen "ntnuprint-ricoh on followprint2.win.ntnu.no".

Hvis ingen av disse to fungerer, ta kontakt med Orakeltjenesten.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 18.08.2017 10:16 Oppdatert: 25.08.2017 06:50

16:40:

Utskriftstjenesten fungerer.

14:45:

Årsaken til problemene er funnet. Vi forventer at tjenesten kommer opp i løpet av kvelden/ettermiddagen.

13:30

Ingen endring. Fortsatt problemer.

12:19:

Det er problemer med utskrift-tjenesten ved NTNU.

Vi jobber med saken.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 18.05.2017 12:57 Oppdatert: 22.06.2017 08:02

Det er sporadisk problemer med betaling med enkelte kort.
Hos noen blir beløp reservert på konto men printkvote blir ikke økt. 
Reservasjon forsvinner etter et par dager.

For de dette gjelder bes de bruke annet kort inntil videre
-----


Det er problemer for noen brukere med betalingsløsning for print.

Det kommer feilmelding "Communication Error" ved forsøk på å gjennomføre betaling

Det jobbes for å løse problemet

Ferdig
Start: 01.12.2016 23:00 Slutt: 16.12.2016 11:00

Import av data fra Paga til sentrale IT-systemer ble stoppet i dag.

Dette ble gjort for å sikre korrekte data i sentrale IT-systemer etter omorganiseringen av NTNU ved nyttår.

 

Det betyr at nye innlegginger og endringer som gjøres i Paga fra og med i dag (2/12-16) _ikke_ vil flyte over i andre IT- systemer (epostkonto, adgangskontroll, utskrift, Innsida, mm).

 

Import fra Paga startes opp igjen tidligst 29/12 2016.

 

Dersom det i denne perioden oppstår akutte behov for endringer kan HR ta kontakt med orakel@ntnu.no, og IT-avdelingen vil gjøre så godt vi kan for å løse behovet.

 

Ta gjerne kontakt med orakel@ntnu.no ved spørsmål.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 19.10.2016 12:09 Oppdatert: 24.10.2016 06:34

Problemet er løst. Vi vil jobbe mer med å hindre at dette skjer i fremtiden.

--
Flere har meldt at de savner printjobbene sine når de scanner kortet på printeren.

Den eldste rapporterte feilen er 20minutter siden, og meldinger har kommet inn fra alle campus.

Vi feilsøker derfor printserver Followprint akkurat nå.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 30.09.2016 14:15 Oppdatert: 10.10.2016 19:44

Oppdatering 05.10

Vi implementerte ny driver på skriverkøen i går kveld, dette håper vi eliminerer feilen og hindrer lange spoole-tider, de som har fått standard-skriver satt til andre køer midlertidig, vil få ntnuprint-ricoh tilbake som standard i dag.

Driverendringen endrer fra PostScript til PCL6

Vi har også skalert opp tjenesten med en ekstra server.

-----
Vi har den siste tiden opplevd gjentatte problemer med at printkøen ntnuprint-ricoh låser seg. 

Feilen tyder på å være driver & format- relatert. Det er ikke helt sikkert hvorfor det skjer, men feilen gjør at relativt små printjobber ved spooling vokser til størrelser køen ikke klarer å ta unna. (500MB-10.000MB). Dette ser kun ut til å skje på ricoh køen og er derfor knyttet til driveren som er i bruk der.

Hva er omfanget:
NTNU er for tiden midt i et stort prosjekt for å samle utskrift. Dette fører til hyppige endringer i printsystemet, det jobbes med såkalte container køer, som til slutt vil bety at en skal kunne printe på samtlige printere på campus uten å måtte spesifisere hvilken printer en vil hente utskriften sin på. Dette vil samtidig samle student og ansatt print.
ntnuprint-ricoh er en slik kø, og sådan mye brukt for tiden. 

Hvordan kan det påvirke deg:
Grunnen til at vi har 2 slike køer for tiden, ntnuprint-ricoh & ntnuprint-xerox er fordi disse trenger tilsvarende drivere om du skal benytte innstillinger som Stifter, A3 osv. Om du skal benytte slikt må du printe fra xerox kø til xerox printer og likens for ricoh.

Om du ikke skal benytte slike egenskaper kan du printe til både ricoh og xerox printere fra begge disse køene. Inntil vi får bukt med problemet på ricoh-køen anbefaler vi bruk av ntnuprint-xerox der det lar seg gjøre.

Om du lurer på hva du har liggende i printkø(klar til utskrift på printer) kan dette sjekkes ved å logge inn her:
https://Itavd-equitrac.win.ntnu.no/eqwebclient

Temaside for utskrift hos NTNU:
https://innsida.ntnu.no/utskrift-kopi

Uforutsett hendelse
Opprettet: 06.10.2016 11:31 Oppdatert: 10.10.2016 19:43

Oppdatering 13:25

Restart av tjenesten har løst problemet.

-----
Vi har et problem som gjør at tilfeldige brukere ikke får skrevet ut. Dette ser ut til å være urelatert til tidligere feil og retting siden dette påvirker både ntnuprint-ricoh og ntnuprint-xerox køene. Feilen ser ut til å ha oppstått rundt lunsjtid.

Omstart av spoolere ble gjort 12:45, men dette løste ikke problemet så omstart av tjenester vil gjøres 13:05

Dette vil medføre midlertidig nedetid på print.

Ferdig
29.09.2016 07:00 - 11:37

Endringen påvirker:
Tidligere HiST-brukeres maskiner
Publikumsmaskiner hos UniversitetsBibliotekene

Vi har endret standard utskriftskø fra ntnuprint-ricoh til ntnuprint-xerox for brukere under Tidligere HiST (~1200 klienter) og på publikumsmaskinene til UB (800 klienter).

Dette fordi vi har problemer med ricoh driveren som benyttes i ntnuprint-ricoh køen.
https://varsel.it.ntnu.no/post/76/

En kan som før printe til både Xerox og Ricoh printere fra begge køene, forskjellen er at avanserte innstilinger, stifting og A3 ikke fungerer om du printer fra ricoh kø til xerox printer og omvendt.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 09.09.2016 11:14 Oppdatert: 29.09.2016 09:05

Dette gjelder hovedsakelig datasal-printere og køene ntnuprint-ricoh / ntnuprint-xerox

Flere har meldt at de ikke får skrevet ut jobbene sine på printerene.

Det ser ut til at dette kan skyldes treghet i printserver da noen får til å skrive ut mens andre venter. Usikkert om dette kommer av dokumentstørrelse, men vi jobber med saken.

Det er mulig vi må restarte spooler, da vil jobbene som på det tidspunktet ligger i kø på server slettes og må isåfall sendes på nytt.

Oppdatering følger når vi vet mer.

**Vi restarter server og spoolers 13:25**

Uforutsett hendelse
Opprettet: 31.08.2016 11:36 Oppdatert: 29.09.2016 09:00

Oppdatering: Køen er resatt og fungerer som den skal. Det er en del utskriftsjobber som dessverre ble slettet, disse må sendes på nytt om de ikke dukker opp på skriveren.

-----
Printkøen ntnuprint-ricoh opplever en oppbygging av jobber. Dette kan føre til at utskrift til denne tar lang tid å overføres til printer, mulig køen må renses og settes igang på nytt.

Ferdig
15.09.2016 09:00 - 11:17

**Denne endringen ble rullet tilbake 19.09**

 

Vi utfører i dag en umiddelbar change i utskrift-systemet og setter en dokumentbegrensning på 500MB.

Vi har i det siste hatt problemer med at en bug populerer store dokumenter i skrivekøene / spoolers.

Teorien er at dette skjer når en skriver ut .pdf dokumenter direkte fra nettleser, evt. at det er .doc, .ppt eller InDesign dokumenter konvertert til .pdf før utskrift.

Dette fører noen ganger til at små dokumenter vokser til størrelser på 500-8000MB og låser spooler/kø.

Når vi setter en grense for størrelse vil jobber over grensen slettes automatisk fra køen, her får ikke bruker noe feilmelding på maskinen og det kan derfor være vanskelig å vite hva som er skjedd. 
Vi har økt antall porter fra 12 til 16, og ser på lastbalansering, men sannsynligvis kommer vi ikke unna løsningen med å sette grense et sted, dette fordi vi ikke har kontroll over klientene det printes fra, vi har mye BYOD og om dette viser seg å være en generell bug i windows får vi ikke løst feilen fra den siden. Vi tester derfor ut grense på 500MB og følger med på tilbakemeldinger inntil videre.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 21.01.2016 08:54 Oppdatert: 21.01.2016 14:37

Vi har for øyeblikket problemer med utskrift via kort-løsningen vårt. Dette gjelder for ansatte og studenter v/ NTNU@Trondheim.
Vi jobber med å det i orden så fort som mulig. 

Uforutsett hendelse
Opprettet: 20.01.2016 10:37 Oppdatert: 20.01.2016 15:03

Vi har for øyeblikket problemer med vårt utskriftsserver.
Vi jobber med å få tjenesten oppe igjen så fort som mulig.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 09.12.2015 11:18 Oppdatert: 15.12.2015 12:13

Vi har nå funnet årsaken av utskrift v/ID-kort problemet og tiltak er iverksatt.
Løsningen kommer senest på plass mandag(14/12).

De som opplever problemer og har akutt behov for å skrive ut før løsningen er helt på plass kan kontakte Orakeltjenesten på tlf: 735 91500 eller på e-post: orakel@ntnu.no for bistand.
--
Vi har for øyeblikket problemer med utskrift via kort-løsning.

Symptom: Kortleser på skrivere vil ikke godta enkelte ID-kort.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 02.12.2015 13:51 Oppdatert: 03.12.2015 07:23

Vi har for øyeblikket problemer med utskrift.

Det oppleves tregt og/eller at utskriften ikke kommer frem til køen i det hele tatt.

Tiltak er iverksatt og dette kommer snart i orden.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 24.11.2015 15:07 Oppdatert: 25.11.2015 13:12

Det er for øyeblikket MiFareID problemer som forhindrer utskrift fra Equitrac-skrivere.

Vi jobber fortsatt med å kartlegge omfanget og med å løse opp i dette.

Alle systemer

www.ntnu.no innsida e-post kalender pagaweb vpn sharepoint farm itslearning bas.ntnu.no lagring ephorte studentweb basware analytix utskrift office365 datanett kablet trådløst Campus Trondheim followprint Campus Gjøvik Campus Ålesund skype Læringsportalen Teamsite Blackboard Fronter lync skype for business berg-hansen dataflyt Cristin sikkerhet folk.ntnu.no org.ntnu.no studenter ansatte sentralbord rutinemessig vedlikehold server PC nice idun Mac