Viser varsler som påvirker systemet: datanett

Uforutsett hendelse
Opprettet: 11.01.2018 10:51 Oppdatert: 16.01.2018 09:24

10:45 Det er funnet en workaround slik at nett nå skal fungere som normalt for våre brukere. Det jobbes samtidig med å rette feilen

---
Det er forstyrrelser i Datanett.

Dette forårsaker problemer både trådløst og fastnett.

Det jobbes med saken

Ferdig
Start: 10.01.2018 16:00 Slutt: 12.01.2018 06:00

IT-avdelingen gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim. 

NTNU i Gjøvik og Ålesund blir ikke berørt.

 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

 • onsdag 10. januar mellom kl. 16 og 06
 • torsdag 11. januar mellom kl. 19 og 06

 

 Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område.

 Spørsmål rettes til Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no).

Uforutsett hendelse
Opprettet: 28.12.2017 10:03 Oppdatert: 03.01.2018 10:34

14:30 Da skal nett være oppe igjen på Kalvskinnet. En sentral nettverkskomponent (router) tålte ikke strømbruddet så dagen har gått med til å omkonfigurere.

---

11:25 Strømmen er nå tilbake, men noe av vårt nettutstyr ser ut til å ha blitt rammet. Det jobbes med dette nå.

---

På grunn av et større strømbrudd i området Ila-Kalvskinnet har vi noen strømproblemer i våre lokaler på Kalvskinnet.

Strømproblemer rammer nett

Det jobbes med å få alt opp igjen

Ferdig
Start: 13.12.2017 16:00 Slutt: 14.12.2017 23:30

Fra klokken 16 den 13. og 14. desember vil det bli korte avbrudd (1-5 minutter) i datanettet i alle bygg på Kalvskinnet.

Avbruddene skyldes at IT-avdelingen skal gjøre omkoblinger i datanettet. Dette utføres bygg for bygg, og vi kan derfor ikke si mer nøyaktig når hvert enkelt bygg vil oppleve nettavbruddet.

 

Gunnerus gate 1

I Gunnerus gate 1 skal også nettverksutstyret byttes. Dette gjøres onsdag 13/12 mellom 17 og 20, og det vil bli nedetid på datanettet mens arbeidet pågår.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 06.12.2017 08:28 Oppdatert: 11.12.2017 09:38

12:30
Nett på studentby Bloksberg skal være oppe igjen

---

11:40
Det meste av nettverksutsyr er oppe igjen.

Jobber med utskiftning av noe defekt utstyr på bl.a studentbyer Berg og Bloksberg.
IDI: lan-itv458-354 nede. Her arbeider IDI med strømtilførselen

---

10:50 
Nett: Fortsatt endel nettverksutstyr som ikke er oppe igjen. Vi har stort fokus på å få det opp igjen og alle ressurser er ute for å feilrette.

Skrivere: De fleste skal være i orden nå. Det kan være enkeltskrivere som ikke er slått på igjen etter strømstansen.

---

09:40 Strømbruddet ser ikke ut til å ha fått alvorlige følgefeil.
Noen nettverksswitcher trenger håndspåleggelse og noen skrivere har falt ut av skriverkø.

Begge disse er det nå aksjon på og vi forventer at alt er tilbake til normalt om kort tid.

---

08:35 Strømmen skal være tilbake men det jobbes med å få bl. annet nettverksutstyr opp igjen.

---

En massiv Strømstans over store deler av byen forårsaker problemer. Gjelder blant annet Gløshaugen.

Vi jobber for å få oversikt over problemene.

 

Ferdig
07.12.2017 17:00 - 23:59

NTNUs nettverk ved følgende bygg (liste nedenfor) i Trondheim vil være utilgjengelig en kort periode torsdag 7/12 mellom 17:00 og midnatt.

Nedetiden vil vare i 5-10 minutter, og gjelder både kablet og trådløst datanett.

 

Berørte bygg:

 • Gunnerusgate 1, Deler av nordfløy
 • Øya helsehus (auditoriebygget)
 • Gløshaugen Østre
 • Kjemiblokk 2
 • Kjemiblokk 3
 • Bygningstekniske laboratorier, nord
 • Realfagbygget, blokk A, 3. og 4. etasje
 • NHL C
 • NTNU Handelshøyskolen, 3. etasje nord
 • MTS Skipsmodelltanken/Kavitasjonslaboratoriet
 • NRK Tyholt

 

Nedetiden skyldes IT-avdelingens faste halvårlige softwareoppgradering av NTNUs nettverksutstyr. Denne gjennomføres i to faser: Først oppgraderes utvalgte enheter i en pilotfase. Deretter oppgraderes nettverksutstyr over hele NTNU.

 

Dette varselet omfatter pilot-fasen.

 

Hovedoppgraderingen er planlagt til 10. og 11. januar 2018. Dette vil varsles på Innsida til Alle ansatte.

Ferdig
Start: 15.11.2017 17:00 Slutt: 16.11.2017 06:00

Berørte områder:

 • Blokk C – etasje 3, 4 og 5
 • Blokk D2 – rød fløy - etasje 1 og 2
 • Blokk D3 – grønn fløy - etasje 1 og 2
 • Blokk E – etasje 1 og 2

Mens arbeidet pågår vil både kablet og trådløst datanett være utilgjengelig i disse områdene.

Ferdig
Start: 08.11.2017 17:00 Slutt: 09.11.2017 06:00

Berørte områder:

 • Blokk A – etasje 1 og 2
 • Blokk B – etasje 1 og 2
 • Blokk C – etasje 1 og 2
 • Blokk D1 – orange fløy - etasje 1 og 2

Mens arbeidet pågår vil både kablet og trådløst datanett være utilgjengelig i disse områdene.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 27.10.2017 08:22 Oppdatert: 30.10.2017 10:17

10:40 Nettproblemer på Øya skal nå være fikset.  Skyldtes strømbrudd.

---

Det er problemer med nett i Øya helsehus, del 1 og del 2.

Vi jobber med å løse det

Uforutsett hendelse
Opprettet: 25.09.2017 12:21 Oppdatert: 27.09.2017 14:44

13:50
Årsaken til problemet er funnet og løst.

Det er noen følgefeil på telefoni som gjør at det ennå vil ta en stund før all telefoni er oppe igjen.

---

Problemet dreier seg ikke kun om trådløst net, men Nett generelt.
Nettseksjonen jobber for å finne ut hva som er årsaken.

---

Det meldes om problemer med trådløst nett fra flere lokasjoner Trondheim

Nettvakta er varslet og de jobber med saken

Ferdig
Start: 14.06.2017 16:00 Slutt: 16.06.2017 06:00

NTNU IT gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim. NTNU i Gjøvik og Ålesund blir ikke berørt.

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

 • onsdag 14. juni mellom kl. 16 og 06
 • torsdag 15. juni mellom kl. 19 og 06

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 06.03.2017 14:19 Oppdatert: 10.03.2017 15:31

Oppdatering 08.03 - 15:30

Vi har ikke opplevd reCAPTCHA sperring hittil i dag, vi avventer fortsatt svar fra google før vi lukker saken.

Hvorfor tar det tid å oppheve sperren?
reCAPTCHA sperringen skjer automatisk basert på nettverkstrafikk. 
Kompromitterte kontoer og klienter er dessverre ikke uvanlig i dagens digitale situasjon.
For å oppheve sperren må IT-Avdelingen ved seksjon for digital sikkerhet finne og sikre de aktuelle klientene før google kan oppheve sperren. Det er foreløpig sikret flere klienter og vi venter på tilbakemelding fra google om det gjenstår mer sikring.

 

--
IT-avdelingen ved Seksjon for digital sikkerhet har blitt gjort oppmerksom på at Google ber brukere av NTNU sitt datanettverk å bekrefte at de ikke er en datamaskin i dag. Problemet ser ut å gjelde IPv6-adresser, altså ikke IPv4-adresser.

Dette har vanligvis en sammenheng med en eller flere kompromitterte maskiner som skaper støy i nettet vårt.

NTNU-IT kontakter google for å heve sperren og sikre kompromitterte klienter.

Ferdig
Start: 11.01.2017 16:00 Slutt: 13.01.2017 06:00

NTNU IT gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim. NTNU i Gjøvik og Ålesund blir ikke berørt.

 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

 • onsdag 11. januar mellom kl. 16 og 06
 • torsdag 12. januar mellom kl. 19 og 06

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

Ferdig
Start: 05.12.2016 21:00 Slutt: 06.12.2016 06:00

NTNUs datanett på

 • Øya Helsehus
 • Medisinteknisk forskningssenter
 • Elgesetergate 10

vil være utilgjengelig fra mandag 5. desember kl 2100-0600.

Dette gjelder både kablet og trådløst nettverk.

 

Nettet er tilbake innen tirsdag 6. desember kl 0600.

 

Nedetiden skyldes fiberomlegging i forbindelse med bygging av nytt bygg for legevakt på Øya.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 22.11.2016 17:57 Oppdatert: 28.11.2016 10:38

Oppdatering 22:25

Problemet er løst.

--
Vi har mottatt meldinger om at Eduroam og VPN tilkoblinger ikke fungerer som de skal.
Problemet ser ut til å ha startet kl 17:00 22/11

Vi jobber med å løse feilen.

ntnuguest er ikke påvirket.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 20.09.2016 13:07 Oppdatert: 29.09.2016 10:59

Vi har problemer med en DHCP server i Campus Gjøvik, problemet er relatert til Hardware feil og vil kunne påvirke alle som bruker nett via kabel. 

**Eduroam er upåvirket og kan brukes som workaround**

Vi jobber med å sette opp en server som kan erstatte nåværende DHCP server, den burde være på plass senere i dag.

Ferdig
Start: 17.09.2016 10:00 Slutt: 25.09.2016 00:00

Fra lørdag 17. september til og med lørdag 24. september vil det bli utført testing på trådløst nett (eduroam) på NTNU i Gjøvik.

Målet er å øke kapasiteten slik at brukerne av eduroam ikke lengre opplever tjenesten som ustabil. I perioden kan det dessverre oppleves ytterligere ustabilitet. Dette skyldes at løsningen må justeres underveis i arbeidet.

Mer informasjon:

Det har siden semesterstart vært problemer med mangel på nett-adresser til eduroam på Gjøvik. Dette har ført til problemer med å få koblet til, og at tilkobling oppleves som ustabil. Vi vil gjennomføre en prøveperiode hvor vi tar i bruk NAT som et grep for å gjøre adresseområdet større. 

Ferdig
14.09.2016 02:00 - 06:00

Denne endringen blir gjennomført 14.09 kl 02:00

Grunnet en feil i kjørende software på trådløskontrollere som forårsaket en uventet omstart av systemet 12.09 kl 17:00-17:15 ønsker vi å nedgradere til en eldre versjon som ikke inneholder denne feilen.

Anslått nedetid er 02:00 - 02:45

Ferdig
Start: 13.09.2016 16:00 Slutt: 20.09.2016 00:00

Det vil foregå elektrikerarbeid i sikringsskap for maskinhallene:
Blåsalen på Gløshaugen
Gråsalen på Dragvoll
Arbeidet vil pågå fra 13/9 til 20/9. Dette i forbindelse med at det skal legges fram strøm til ny lagringsløsning som skal erstatte dagens Netapp som pr. nå leverer felles og hjemmeområder.

Arbeidet vil ikke medføre noe planlagt strømbrudd eller nedetid.

Ferdig
Start: 13.09.2016 16:00 Slutt: 15.09.2016 23:00

NTNU IT gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet på Campus Kalvskinnet (Trondheim). 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

 • tirsdag 13.september mellom kl. 16 og 23
 • onsdag 14.september mellom kl. 16 og 23
 • torsdag 15.september mellom kl. 16 og 23

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

Ved spørsmål, ta kontakt med orakel@ntnu.no  

Ferdig
Start: 15.06.2016 16:00 Slutt: 16.06.2016 23:30

NTNU IT gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim.  NTNU i Gjøvik og Ålesund blir ikke berørt.

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

 • onsdag 15. juni mellom kl. 16 og 06
 • torsdag 16. juni mellom kl. 19 og 06

 

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

Ved spørsmål, ta kontakt med orakel@ntnu.no  

Ferdig
Start: 28.04.2016 16:00 Slutt: 29.04.2016 05:00

Berørte områder:

 • Strømingsteknisk
 • Vannkraftlaboratoriet
 • Kjemiblokk 5
 • Kjemihall
 • Verkstedteknisk

Både kablet og trådløst nett vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår.

Ferdig
Start: 13.01.2016 16:00 Slutt: 15.01.2016 06:00

NTNU IT gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim. NTNU i Gjøvik og Ålesund blir ikke berørt.

Tidligere HiST-campus 

Vedlikehold blir utført i følgende tidsrom:

onsdag 13. januar mellom kl. 17 og 21

Alle campus: Trådløst datanett vil være utilgjengelig i inntil en time i tidsrommet.

Campus Øya: Kablet og trådløst datanett vil være utilgjengelig 10-15 minutter i tidsrommet.

 

Tidligere NTNU-campus 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

onsdag 13. januar mellom kl. 16 og 06

torsdag 14. januar mellom kl. 19 og 06

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

Ved spørsmål, ta kontakt med orakel@ntnu.no 

Alle systemer

www.ntnu.no innsida e-post kalender pagaweb vpn sharepoint farm itslearning bas.ntnu.no lagring ephorte studentweb basware analytix utskrift office365 datanett kablet trådløst Campus Trondheim followprint Campus Gjøvik Campus Ålesund skype Læringsportalen Teamsite Blackboard Fronter lync skype for business berg-hansen dataflyt Cristin sikkerhet folk.ntnu.no org.ntnu.no studenter ansatte