Viser varsler som påvirker systemet: kablet

Ferdig
12.03.2024 12:00 - 20:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet tirsdag 12/3 mellom kl. 12:00 og 20:00 i Realfagbygget, Gløshaugen.  

Berørte områder er: 

Kl. 12:00 – 16:00 

 • Blokk C, etasje 3, 4 og 5 

Kl. 16:00 – 20:00 

 • Blokk D, etasje 3, 4 og 5 

 • Blokk E, etasje 3, 4 og 5 

 

Hvert enkelt datauttak på kablet nett kan få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.   

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.  

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.  

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.  

Ferdig
05.03.2024 12:00 - 20:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet tirsdag 5/3 mellom kl. 12:00 og 20:00 i Realfagbygget, Gløshaugen.  

 

Berørte områder er: 

 • 12.00 - 16.00: Blokk B, etasje 3, 4, 5 og 6 

 • 16.00 - 20.00: Blokk E, etasje 1 og 2 

 

Hvert enkelt datauttak på kablet nett kan få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.   

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.  

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.  

  

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.  

Ferdig
04.03.2024 12:00 - 16:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet mandag 4/3 mellom kl. 12:00 og 16:00 i Realfagbygget, Gløshaugen.  

 

Berørte områder er: 

 • Blokk A, etasje 3 og 4

 

Hvert enkelt datauttak på kablet nett kan få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.   

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.  

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.  

  

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.  

Ferdig
28.02.2024 16:00 - 22:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet onsdag 28/2 mellom kl. 16:00 og 22:00 i Realfagbygget, Gløshaugen.  

 

Berørte områder er: 

Kl. 16:00 - 20:00 

 • Blokk A, etasje 1 og 2

 • Blokk D, etasje 1 og 2 

Kl. 20:00 - 22:00 

 • Blokk D, etasje U2 og U1 

 • Blokk E, etasje U2 og U1 

 

Hvert enkelt datauttak på kablet nett kan få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.   

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.  

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.  

  

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.  

Ferdig
21.02.2024 12:00 - 16:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet onsdag 21/2 mellom kl. 12:00 og 16:00 i Realfagbygget, Gløshaugen.

 

Berørte områder er

 • Blokk B, etasje 1 og 2
 • Blokk C, etasje 1 og 2

 

Hvert enkelt datauttak på kablet nett kan få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.

Ferdig
06.02.2024 12:00 - 23:59

IT-avdelingen oppgraderer datanettet tirsdag 6/2 mellom kl. 12:00 og midnatt i Realfagbygget, Gløshaugen.

Berørte områder er

 • Blokk D, etasje U3 og U4, mellom 12:00 og 20:00
 • Blokk B, etasje U1 og U2, mellom 20:00 og 00:00

 

Hvert enkelt datauttak på kablet nett kan få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.

Ferdig
Start: 31.01.2024 08:00 Slutt: 01.02.2024 12:00

IT-avdelingen fortsetter oppgradering av datanettet onsdag 31.januar og torsdag 1. februar, begge dager mellom kl. 08:00 og 12:00 i «nordlige del» av Akrinn.

 

Hvert enkelt datauttak på kablet nett vil få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.

Ferdig
30.01.2024 08:00 - 12:00

IT-avdelingen fortsetter oppgraderingen av datanettet tirsdag 30/1 mellom kl. 08:00 og 12:00 i Akrinn Vest / Gunnerus gt 1.

 

Hvert enkelt datauttak på kablet nett vil få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.

Ferdig
25.01.2024 12:00 - 20:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet torsdag 25/1 på dagtid i følgende områder:

Mellom kl. 12:00 og 16:00:

 • Deler av Akrinn Øst (Sverres gt 10B)

Mellom kl. 12:00 og 20:00:

 • Deler av Lysholmbygget

 

Hvert enkelt datauttak på kablet nett vil få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.

Ferdig
24.01.2024 12:00 - 16:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet onsdag 24/1 mellom kl. 12:00 og 20:00 i «midtre del» av Akrinn.

Hvert enkelt datauttak på kablet nett vil få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.

Ferdig
23.01.2024 12:00 - 20:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet tirsdag 23/1 mellom kl. 12:00 og 20:00 i deler av Akrinn Vest (Gunnerus gt 1).

 

Hvert enkelt datauttak på kablet nett vil få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.

Ferdig
17.01.2024 09:00 - 12:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet onsdag 17/1 mellom kl. 9:00 og 12:00 i E.C.Dahls gate 10 på Kalvskinnet.

 

Hver enkelt datauttak på kablet nett vil få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.

 

Ferdig
16.01.2024 08:00 - 16:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet tirsdag 16/1 på dagtid i følgende områder på Kalvskinnet:

 

Mellom kl. 8:00 og 12:00:

 • Gunnerushuset (KR 102)

 

Mellom kl. 12:00 og 16:00:

 • Retorten (KR 124)
 • Sukkerhuset (KR 134)

 

Hver enkelt datauttak på kablet nett vil få opp til 1 minutts nedetid en gang i løpet av tidsrommet. Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter en gang i løpet av tidsrommet.

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.

Ferdig
15.01.2024 12:00 - 16:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet mandag 15/1 mellom kl. 12:00 og 16:00 i Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet.

 

Hver enkelt datauttak på kablet nett vil få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.

Ferdig
Start: 09.01.2024 16:00 Slutt: 10.01.2024 21:00

IT-avdelingen gjør vedlikehold og oppgraderinger på NTNUs datanett

 • Tirsdag 9/1 mellom 16:00 og 21:00
 • Onsdag 10/1 mellom 16:00 og 21:00

Arbeidet vil medføre korte perioder (opp til 10 minutter) der NTNUs datanett er ute av drift. Dette gjelder både trådløst og kablet datanett.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet.

Ferdig
12.12.2023 16:00 - 21:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim.

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett 

tirsdag 12/12 mellom kl. 16:00 og 21:00.

Dette gjelder følgende NTNU-områder/bygg:

 • Øya, Fred Kavli-bygget del 1, Kjeller (KR 283)   
 • Gløshaugen, Kjemiblokk 2 (KR 362)
 • Gløshaugen, Kjemiblokk 3 (KR 363)
 • Sydområdet, Avløpslaben (KR 479)        
 • Sydområdet, Sluppenvegen 12BC (Alle KR)

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet.

Ferdig
09.11.2023 16:00 - 21:00

Torsdag 9. november, mellom 16:00 og 21:00, vil det bli 10-15 minutters nedetid på NTNUs datanett i Trondheim. Campus i Gjøvik og Ålesund kan merke mindre forstyrrelser.

Arbeidet skyldes nødvendig sikkerhetsoppdatering av sentralt nettverksutstyr. Dette gjøres område for område, og vi kan dessverre ikke si når nedetiden blir for hvert enkelt bygg.

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om arbeidet.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 27.09.2023 07:57 Oppdatert: 10.10.2023 12:07

Det er feil på deler av datanettet på Campus Dragvoll.  IT-avdelingen er i gang med feilsøking.

Vi tror at feilen er knyttet til gårsdagens vedlikehold.

Vi beklager problemene dette skaper for NTNUs ansatte og studenter. 

Det meldes nå at alle problemer skal være løst. Ta kontakt med Orakeltjenesten hvis du fortsatt opplever nettverksproblemer på Dragvoll.

Ferdig
26.09.2023 17:30 - 19:30

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold  NTNUs datanett tirsdag 26/9-23 mellom kl. 17:30 og 19:30.

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett. Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område.

Campus Dragvoll og Campus Moholt blir berørt av vedlikeholdet.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål.

Ferdig
14.09.2023 17:00 - 21:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold  NTNUs datanett torsdag 14/9-23 mellom kl. 17:00 og 21:00.

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett. Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område.

Hele Kalvskinnet blir berørt av vedlikeholdet.

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

 

Ferdig
12.09.2023 17:00 - 21:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold  NTNUs datanett tirsdag 12/9-23 mellom kl. 17:00 og 21:00.

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett. Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område.

Store deler av Gløshaugen blir berørt av  vedlikeholdet, se kart i Innsidamelding. Merk at Hovedbygget, Elektrobyggene og Realfagbygget ikke er blant de berørte byggene.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

 

Ferdig
24.08.2023 17:00 - 20:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold  NTNUs datanett torsdag 24/8-23 mellom kl. 17:00 og 20:00.

Følgende bygg blir berørt:

 • Deler av Gløshaugen
  • Hovedbygningen
  • Østre Gløshaugen
  • Infohuset
  • Vestre Gløshaugen
  • Varmeteknisk
  • Kjelhuset
  • Strømningsteknisk
  • Vannkraft
  • Realfagbygget
 • TIngvalla
 • Statsarkivet
 • Idrettsbygget ved Gløshaugen
 • Gløshaugveien 12
 • Dybdahlsgården
 • Toppidrettsenteret i Granåsen
 • NTNU Oslokontoret

 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett.

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område.

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

 

Ferdig
09.05.2023 16:00 - 21:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim.

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett tirsdag 9/5 mellom kl. 16:00 og 21:00.

Dette gjelder følgende NTNU-områder/bygg:

 • Øya, Fred Kavli-bygget del 1, Kjeller (KR 283)   
 • Gløshaugen, Kjemiblokk 3 (KR 363)
 • Gløshaugen, ZEB-laboratoriet, første etasje (KR 427)
 • NTNU Handelshøyskolen, 3. etg nord (KR 594)
 • Sydområdet, Avløpslaben (KR 479)        
 • Sydområdet, Sluppenvegen 12BC (Alle KR)        

 

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

Ferdig
10.05.2022 15:00 - 21:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim og Gjøvik. 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett tirsdag 10/5 mellom kl. 15:00 og 21:00.

Dette gjelder følgende NTNU-områder/bygg:

 • Øya, Fred Kavli-bygget del 1, Kjeller (KR 283)        
 • Gløshaugen, Kjemiblokk 2 (KR 362)     
 • Gløshaugen, Kjemiblokk 3 (KR 363)        
 • Gløshaugen, VM-paviljongen (KR 386)        
 • Gløshaugen, ZEB-laboratoriet, første etasje (KR 427)  
 • Sydområdet, Avløpslaben (KR 479)        
 • Sydområdet, Sluppenvegen 12BC (Alle KR)        
 • Tyholt, Skipsmodelltanken (KR 641)
 • Gjøvik, A-blokk, 2.etasje (KR A242)

 

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

Ferdig
Start: 11.01.2022 16:00 Slutt: 12.01.2022 21:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom: 

 • Tirsdag 11/1 mellom kl. 16 og 21

 • Onsdag 12/1 mellom kl. 16 og 21 

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje. 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

Ferdig
14.12.2021 16:00 - 23:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim. 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett tirsdag 14/12 fra kl. 16 og utover kvelden.

Dette gjelder følgende NTNU-områder/bygg:

 • Øya, MTFS, Kjeller (KR 283)        
 • Gløshaugen, Kjemiblokk 2 (KR 362)     
 • Gløshaugen, Kjemiblokk 3 (KR 363)        
 • Gløshaugen, VM-paviljongen (KR 386)        
 • Gløshaugen, ZEB-laboratoriet, første etasje (KR 427)        
 • Sydområdet, Avløpslaben (KR 479)        
 • Sydområdet, Sluppenvegen 12BC (Alle KR)        
 • Handelshøyskolen i Trondheim, 3. etasje nord (KR 594)        
 • Tyholt, Slepetanken (KR 641)        

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

Ferdig
Start: 15.06.2021 15:00 Slutt: 16.06.2021 21:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom: 

 • Tirsdag 15/6 mellom kl. 15 og 21 
 • Onsdag 16/6 mellom kl. 15 og 21
   

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje. 

 
Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

Ferdig
25.05.2021 15:00 - 23:30

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim og Gjøvik.

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett tirsdag 25/5 fra kl. 15 og utover kvelden.

 

Dette gjelder følgende NTNU-områder/bygg:

 • Kjemiblokk 2, Gløshaugen
 • Kjemiblokk 3, Gløshaugen
 • VM-paviljongen
 • ZEB-laboratoriet
 • Ødegården, Valgrinda
 • Sluppenvn 12, Sluppen
 • Klæbuveien 72, 3. etg nord
 • Slepetanken, Marinteknisk senter
 • A-blokka Gjøvik (deler av 2. etasje)

 

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet.

Ferdig
12.12.2019 15:00 - 20:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim og Gjøvik. Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett torsdag 12/12 fra kl. 16 og utover kvelden. 

 

Dette gjelder følgende NTNU-områder/bygg: 

 • Fjordgt 1, Trondheim 
 • Varmeteknisk, Gløshaugen 
 • Skiboli, Gløshaugen 
 • Kjemiblokk 2, Gløshaugen 
 • Kjemiblokk 3, Gløshaugen 
 • NHL Teknologiledelse, Valgrinda 
 • Ødegården, Valgrinda 
 • Sluppenvn 12, Trondheim 
 • Klæbuveien 72, Trondheim (3. etg nord) 
 • Slepetanken, Marinteknisk senter 
 • A-blokka Gjøvik (deler av 2. etasje) 

 

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje. 

  

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten gjennom NTNU Hjelp, eller ring 735 91500.

Ferdig
12.11.2019 16:00 - 20:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverkutstyr tirsdag 12. november mellom kl. 17 og 21 i Ålesund, og følgende bygg blir berørt:

 • Kompasset (K-bygget)
 • Ankeret (Hovedbygget) blokk  A, B og C.
 • Lanterna (Lab-bygget)
 • Nautilus (NMK)

Vi forventer 2-3 timers nedetid i hvert område.

Både trådløst og kablet nettverk vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår.

 

Spørsmål?

Bruk kontaktskjemaet i NTNU Hjelp eller ring 735 91 500.

Ferdig
Start: 24.06.2019 14:00 Slutt: 27.06.2019 19:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Ålesund fra mandag 24/6 til torsdag 27/6.

Vedlikeholdet utføres på kveldstid (1600 - 2100), og vil medføre korte perioder med nedetid på kablet og trådløst datanett. Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no) dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

 

Ferdig
20.06.2019 14:00 - 21:30

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim og Gjøvik. NTNU i Ålesund blir ikke berørt.

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett torsdag 20/6 mellom kl. 16 og midnatt.

 

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no) dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

 

 

Ferdig
17.06.2019 07:00 - 10:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverkutstyr mandag 17. 06 mellom kl 09-12 i følgende bygg i Trondheim:

Arkitekt Christies gt 2 (KR 139)

 

Både trådløst og kablet nettverk vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår.

 

Spørsmål? Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500.

Ferdig
23.05.2019 07:00 - 10:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverkutstyr torsdag 23.05 kl 09-12 i følgende bygg i Trondheim:

Gunnerusgate 1 4.etg (KR 123d) 
Sverresgate 14 (KR 128)


Vi forventer 40-60 minutter nedetid i hvert bygg.
Både trådløst og kablet nettverk vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår.

 

Spørsmål? Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500.

Ferdig
Start: 02.05.2019 13:00 Slutt: 03.05.2019 04:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim og Gjøvik. NTNU i Ålesund blir ikke berørt.

Dette gjelder følgende bygg:

Sverres gate 10, Kalvskinnet

MTFS, del 1, Øya

Skiboli, Gløshaugen

Kjemi 2, Gløshaugen

Kjemi 3, Gløshaugen

NHL-C, Valgrinda

Valgrinda 2000, Valgrinda

Ødegården, Valgrinda

Sluppenveien 12C,2.etasje, Trondheim

Handelshøyskolen,3. etasje nord, Gløshaugen

Skipsmodelltanken, Tyholt

Bygg A,2.etasje, Gjøvik

 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:


torsdag 02/05 mellom kl. 15 og utover kvelden

 

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no) dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

Ferdig
Start: 24.04.2019 14:00 Slutt: 25.04.2019 04:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverkutstyr onsdag 24. 04 etter 16 i følgende bygg i Trondheim:

Elektro E (KR 324)
Elektro F (KR 325)
Elektro G nord (KR 326)
Elektro G sør (KR 327)

Vi forventer 2-3 timers nedetid i hvert bygg. Merk at oppgraderingen gjennomføres etter hverandre, så vi kan derfor ikke si når nedetiden starter for hvert enkelt bygg.

Både trådløst og kablet nettverk vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår.

 

Spørsmål? Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500.

Ferdig
Start: 11.04.2019 14:00 Slutt: 12.04.2019 04:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverkutstyr torsdag 11. 04 etter 16 i følgende bygg i Trondheim:


Elektro A (KR 323)

Vi forventer 2-3 timers nedetid i hvert bygg. Merk at oppgraderingen gjennomføres etter hverandre, så vi kan derfor ikke si når nedetiden starter for hvert enkelt bygg.

Både trådløst og kablet nettverk vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår.

 

Spørsmål? Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500.

Ferdig
27.03.2019 15:00 - 22:30

IT-avdelingen oppgraderer nettverkutstyr onsdag 27. mars etter 16 i følgende bygg i Trondheim:

 • Bygningsing.avd Nordre del (KR 382)
 • Dragvoll bygg 3 og 6 (KR 806)
 • Dragvoll bygg 10 (KR 810)

Vi forventer 2-3 timers nedetid i hvert bygg.  Merk at oppgraderingen gjennomføres etter hverandre, så vi kan derfor ikke si når nedetiden starter for hvert enkelt bygg.

Både trådløst og kablet nettverk vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår.  

 

Spørsmål? 

Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500.

 

Ferdig
Start: 18.03.2019 16:00 Slutt: 19.03.2019 22:30

IT-avdelingen forbedrer datanettet på NTNU i Gjøvik.

Dette skjer 18. og 19. mars etter klokken 17.

Arbeidet vil medføre nedetid på trådløst og kablet datanett på Campus hele eller deler av kvelden. Spesielt Smaragd og Kobolt vil ha lange utfall (hele kvelden), mens andre bygg vil ha nedetid på 1-2 timer.

Vi beklager ulempene dette medfører.

 

Spørsmål?

Kontakt Orakeltjenesten på 735 91 500 eller orakel@ntnu.no.

 

Ferdig
Start: 13.03.2019 15:00 Slutt: 14.03.2019 05:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverkutstyr onsdag 13. mars etter 16 i følgende bygg i Trondheim:

 Kjemi 4 (KR 364)
 Dragvoll bygg 1 og 4 (KR 804)
 Dragvoll bygg 2 og 5 (KR 805)
 
Vi forventer 2-3 timers nedetid i hvert bygg.  Merk at oppgraderingen gjennomføres etter hverandre, så vi kan derfor ikke si når nedetiden starter for hvert enkelt bygg.

Både trådløst og kablet nettverk vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår.  

 

Spørsmål? Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500.

Ferdig
Start: 27.02.2019 15:00 Slutt: 28.02.2019 05:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverkutstyr onsdag 27. februar etter 16 i følgende bygg i Trondheim:

 •  Berg E og Metallurgen (KR 374)
 •  NHL, Aud-bygg (KR 455)
 •  NHL, kontorbygg syd (KR 456)
 •  NHL, kontorbygg nord (KR 457)
 •  PTS 1 hoveddel (KR 472)

Vi forventer 2-3 timers nedetid i hvert bygg.  Merk at oppgraderingen gjennomføres etter hverandre, så vi kan derfor ikke si når nedetiden starter for hvert enkelt bygg.

Både trådløst og kablet nettverk vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår.  

 

Spørsmål? Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500.

Ferdig
Start: 13.02.2019 15:00 Slutt: 14.02.2019 05:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverkutstyr onsdag 13. februar etter 16 i følgende bygg i Trondheim:

 • Øya Helsehus bygg 1 (KR 270)
 • Øya Helsehus bygg 2 (KR 271)
 • Gamle Statsarkivet (KR 294)
 • Gamle Kjemi (KR 344)
 • Oppredningen og Berg A (KR 375)
 • Driftssentralen (KR 377)

Vi forventer 2-3 timers nedetid i hvert bygg.  Merk at oppgraderingen gjennomføres etter hverandre, så vi kan derfor ikke si når nedetiden starter for hvert enkelt bygg.

Både trådløst og kablet nettverk vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår.  

 

Spørsmål? Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500.

Ferdig
06.02.2019 15:30 - 21:00

Trådløst og kablet datanett i NTNUs lokaler på Sluppen vil være helt eller delvis utilgjenglig

onsdag 6. februar fra 16:30.

Det forventes at arbeidet er ferdig til kl. 22.

 

Årsaken til nedetiden er at vi bygger om nett-infrastrukturen på Sluppen. Resultatet vil være enda bedre stabilitet for datanettet i NTNUs eksamenslokaler. 

Ferdig
Start: 09.01.2019 15:00 Slutt: 11.01.2019 05:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim og Gjøvik. NTNU i Ålesund blir ikke berørt.

 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

 • onsdag 9/1 mellom kl. 16 og 06
 • torsdag 10/1 mellom kl. 16 og 06

 

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no) dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

 

Ferdig
11.12.2018 15:00 - 22:00

IT-avdelingen gjennomfører rutinemessig vedlikehold i deler av NTNUs datanett i Trondheim og Gjøvik. NTNU i Ålesund blir ikke berørt.

Vedlikeholdet vil medføre at kablet og trådløst datanett er utilgjengelig en kort periode (5-15 minutter) 

tirsdag 11. desember mellom 16 og 23.
 

Følgende bygg/områder blir berørt:

Gjøvik
Ametyst - deler av 2. etasje

Trondheim
MTFS, kjeller nord
Fishebygget
Sverres gt 10
Skiboli
Kjemiblokk 2
Kjemiblokk 3
Valgrinda 2000 (inkludert Ødegården)
Handelshøyskolen - 3. etasje
Sluppenveien 12C - 2. etasje
Marinteknisk senter, "tankhode"

Spørsmål rettes til Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no).

Ferdig
08.11.2018 15:00 - 22:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverksutstyr på NTNU.

Datanettet (både trådløst og kablet) vil derfor være utilgjengelig opp til 45 minutter i følgende bygg

 • Låven, Dragvoll
 • Plantebiosenteret, Dragvoll
 • Jonsvannsveien 82, Moholt

Dette skjer torsdag 8/11 mellom 16 og 23.

Merk at B-blokka i Jonsvannsveien 82 vil få to perioder med nedetid på datanettet.

 

Vi kan dessverre ikke gi et mer nøyaktig tidspunkt for hvert enkelt bygg/etasje. Dette fordi oppgraderingene skjer område for område, og vi må ta høyde for uforutsette hendelser.

Ta kontakt med Orakeltjenesten på epost orakel@ntnu.no eller ring 735 91500 dersom du har spørsmål.

Ferdig
25.10.2018 14:00 - 21:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverksutstyr på NTNU.

Datanettet (både trådløst og kablet) vil derfor være utilgjengelig opp til 45 minutter på følgende bygg på Gløshaugen

 • Varmetekniske laboratorier: A-blokka og tilhørende labarealer
 • Produktdesign
 • Geologi

 

Dette skjer torsdag 25/10 mellom 16 og 23.

 

Vi kan dessverre ikke gi et mer nøyaktig tidspunkt for hvert enkelt bygg/etasje. Dette fordi oppgraderingene skjer område for område, og vi må ta høyde for uforutsette hendelser.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten på epost orakel@ntnu.no eller ring 735 91500 dersom du har spørsmål.

Ferdig
17.10.2018 15:00 - 20:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverksutstyr på NTNU.

Både trådløst og kablet datanett i Fjordgata 1 (Trondheim) vil være  utilgjengelig onsdag 17/10 fra 17:00.

Vi forventer at datanettet er tilbake i normal drift innen klokken 22.

Ta kontakt med Orakeltjenesten på epost orakel@ntnu.no eller ring 735 91500 dersom du har spørsmål.

Ferdig
Start: 09.10.2018 15:00 Slutt: 10.10.2018 04:00

Trådløst og kablet datanett i alle bygg på Campus Gjøvik vil være utilgjengelig på grunn av oppgradering av nettverksutstyr 

9/10-18 fra kl.17:00 og utover kvelden.

Mellom 17:00 - 21:00 arbeides det på datanettet i følgende bygg:

 • Ametyst
 • Beryll
 • Gneis
 • Helvin - del C og E
 • Mustad

Det må forventes mindre ustabiliteter også etter 21 i disse byggene

 

Fra 20:00 og utover arbeides det i følgende bygg:

 • Helvin - del D og F
 • Smaragd

 

Kobolt-bygget blir ikke berørt.

 

Vi beklager ulempene dette medfører.

 

Spørsmål? Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500.

Ferdig
27.09.2018 14:00 - 21:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverksutstyr på NTNU.

Datanettet (både trådløst og kablet) vil derfor være utilgjengelig opp til 45 minutter på følgende lokasjoner

 • Olavshallen 4. etasje
 • Infohuset Gløshaugen
 • PFI
 • Vassbygget, 1. etasje

 

Dette skjer torsdag 27/9 mellom 16 og 23.

Vi kan dessverre ikke gi et mer nøyaktig tidspunkt for hvert enkelt bygg/etasje. Dette fordi oppgraderingene skjer område for område, og vi må ta høyde for uforutsette hendelser.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten på epost orakel@ntnu.no eller ring 735 91500 dersom du har spørsmål.

Ferdig
13.09.2018 14:00 - 21:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverksutstyret på MTFS.

NTNUs datanett (både trådløst og kablet) vil derfor være utilgjengelig opp til 45 minutter torsdag 13/9 mellom 16 og 23.

Vi kan dessverre ikke gi et mer nøyaktig tidspunkt for hvert enkelt bygg/etasje. Dette fordi oppgraderingene skjer område for område, og vi må ta høyde for uforutsette hendelser.

Ferdig
Start: 20.06.2018 14:00 Slutt: 22.06.2018 04:00

IT-avdelingen gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim og Gjøvik. 

I Trondheim vil vedlikeholdet medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

 • onsdag 20. juni mellom kl. 16 og 06
 • torsdag 21. juni mellom kl. 19 og 06

 

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område.

I Gjøvik vil arbeidet medføre noe ustabilitet i trådløst datanett

 • onsdag 20. juni mellom kl. 16 og 06

 

Datanettet i Ålesund er ikke berørt.

 

Spørsmål rettes til Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no).

Ferdig
Start: 31.05.2018 13:00 Slutt: 01.06.2018 04:00

IT-avdelingen gjennomfører rutinemessig vedlikehold i deler av NTNUs datanett i Trondheim. 

Vedlikeholdet vil medføre at kablet og trådløst datanett er utilgjengelig en kort periode (5-15 minutter)

torsdag 31. mai mellom 15:00 og 06:00.

 

Følgende bygg/områder blir berørt:

 • Kjemiblokk 2 og 3
 • Realfagbygget
 • Valgrinda/ PTS/ Sluppenveien
 • Handelshøyskolen - 3. etasje
 • Marinteknisk senter, "tankhode"
 • NTNU i NRKs lokaler på Tyholt

 Spørsmål rettes til Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no).

Ferdig
Start: 10.01.2018 15:00 Slutt: 12.01.2018 05:00

IT-avdelingen gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim. 

NTNU i Gjøvik og Ålesund blir ikke berørt.

 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

 • onsdag 10. januar mellom kl. 16 og 06
 • torsdag 11. januar mellom kl. 19 og 06

 

 Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område.

 Spørsmål rettes til Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no).

Ferdig
Start: 13.12.2017 15:00 Slutt: 14.12.2017 22:30

Fra klokken 16 den 13. og 14. desember vil det bli korte avbrudd (1-5 minutter) i datanettet i alle bygg på Kalvskinnet.

Avbruddene skyldes at IT-avdelingen skal gjøre omkoblinger i datanettet. Dette utføres bygg for bygg, og vi kan derfor ikke si mer nøyaktig når hvert enkelt bygg vil oppleve nettavbruddet.

 

Gunnerus gate 1

I Gunnerus gate 1 skal også nettverksutstyret byttes. Dette gjøres onsdag 13/12 mellom 17 og 20, og det vil bli nedetid på datanettet mens arbeidet pågår.

Ferdig
07.12.2017 16:00 - 22:59

NTNUs nettverk ved følgende bygg (liste nedenfor) i Trondheim vil være utilgjengelig en kort periode torsdag 7/12 mellom 17:00 og midnatt.

Nedetiden vil vare i 5-10 minutter, og gjelder både kablet og trådløst datanett.

 

Berørte bygg:

 • Gunnerusgate 1, Deler av nordfløy
 • Øya helsehus (auditoriebygget)
 • Gløshaugen Østre
 • Kjemiblokk 2
 • Kjemiblokk 3
 • Bygningstekniske laboratorier, nord
 • Realfagbygget, blokk A, 3. og 4. etasje
 • NHL C
 • NTNU Handelshøyskolen, 3. etasje nord
 • MTS Skipsmodelltanken/Kavitasjonslaboratoriet
 • NRK Tyholt

 

Nedetiden skyldes IT-avdelingens faste halvårlige softwareoppgradering av NTNUs nettverksutstyr. Denne gjennomføres i to faser: Først oppgraderes utvalgte enheter i en pilotfase. Deretter oppgraderes nettverksutstyr over hele NTNU.

 

Dette varselet omfatter pilot-fasen.

 

Hovedoppgraderingen er planlagt til 10. og 11. januar 2018. Dette vil varsles på Innsida til Alle ansatte.

Ferdig
Start: 15.11.2017 16:00 Slutt: 16.11.2017 05:00

Berørte områder:

 • Blokk C – etasje 3, 4 og 5
 • Blokk D2 – rød fløy - etasje 1 og 2
 • Blokk D3 – grønn fløy - etasje 1 og 2
 • Blokk E – etasje 1 og 2

Mens arbeidet pågår vil både kablet og trådløst datanett være utilgjengelig i disse områdene.

Ferdig
Start: 08.11.2017 16:00 Slutt: 09.11.2017 05:00

Berørte områder:

 • Blokk A – etasje 1 og 2
 • Blokk B – etasje 1 og 2
 • Blokk C – etasje 1 og 2
 • Blokk D1 – orange fløy - etasje 1 og 2

Mens arbeidet pågår vil både kablet og trådløst datanett være utilgjengelig i disse områdene.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 10.10.2017 06:41 Oppdatert: 11.10.2017 06:33

09:30 Nett OK

---

09:00 Stømbrudd skyldes skifte av en Elfordeler. Det jobbes med å få lagt om strøm.
Rammede områder:
Arkitekt Christies gate
Sverres Gate 10
Bispegata

---

Det er problemer med Nett, både fastnett og trådløst på Kalvskinnet.

Det er ikke slått fast hva som er årsaken ennå, men dette sjekkes nå

Uforutsett hendelse
Opprettet: 25.09.2017 10:21 Oppdatert: 27.09.2017 12:44

13:50
Årsaken til problemet er funnet og løst.

Det er noen følgefeil på telefoni som gjør at det ennå vil ta en stund før all telefoni er oppe igjen.

---

Problemet dreier seg ikke kun om trådløst net, men Nett generelt.
Nettseksjonen jobber for å finne ut hva som er årsaken.

---

Det meldes om problemer med trådløst nett fra flere lokasjoner Trondheim

Nettvakta er varslet og de jobber med saken

Ferdig
Start: 14.06.2017 14:00 Slutt: 16.06.2017 04:00

NTNU IT gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim. NTNU i Gjøvik og Ålesund blir ikke berørt.

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

 • onsdag 14. juni mellom kl. 16 og 06
 • torsdag 15. juni mellom kl. 19 og 06

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

Ferdig
Start: 11.01.2017 15:00 Slutt: 13.01.2017 05:00

NTNU IT gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim. NTNU i Gjøvik og Ålesund blir ikke berørt.

 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

 • onsdag 11. januar mellom kl. 16 og 06
 • torsdag 12. januar mellom kl. 19 og 06

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

Ferdig
Start: 05.12.2016 20:00 Slutt: 06.12.2016 05:00

NTNUs datanett på

 • Øya Helsehus
 • Medisinteknisk forskningssenter
 • Elgesetergate 10

vil være utilgjengelig fra mandag 5. desember kl 2100-0600.

Dette gjelder både kablet og trådløst nettverk.

 

Nettet er tilbake innen tirsdag 6. desember kl 0600.

 

Nedetiden skyldes fiberomlegging i forbindelse med bygging av nytt bygg for legevakt på Øya.

Ferdig
Start: 13.01.2016 15:00 Slutt: 15.01.2016 05:00

NTNU IT gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim. NTNU i Gjøvik og Ålesund blir ikke berørt.

Tidligere HiST-campus 

Vedlikehold blir utført i følgende tidsrom:

onsdag 13. januar mellom kl. 17 og 21

Alle campus: Trådløst datanett vil være utilgjengelig i inntil en time i tidsrommet.

Campus Øya: Kablet og trådløst datanett vil være utilgjengelig 10-15 minutter i tidsrommet.

 

Tidligere NTNU-campus 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

onsdag 13. januar mellom kl. 16 og 06

torsdag 14. januar mellom kl. 19 og 06

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

Ved spørsmål, ta kontakt med orakel@ntnu.no 

Alle systemer

www.ntnu.no innsida e-post kalender pagaweb vpn sharepoint farm itslearning bas.ntnu.no lagring ephorte studentweb basware analytix utskrift office365 datanett kablet trådløst Campus Trondheim followprint Campus Gjøvik Campus Ålesund skype Læringsportalen Teamsite Blackboard Fronter lync skype for business berg-hansen dataflyt Cristin sikkerhet folk.ntnu.no org.ntnu.no studenter ansatte sentralbord rutinemessig vedlikehold server PC nice idun Mac