Viser varsler som påvirker systemet: trådløst

Uforutsett hendelse
Opprettet: 11.01.2018 10:51 Oppdatert: 16.01.2018 09:24

10:45 Det er funnet en workaround slik at nett nå skal fungere som normalt for våre brukere. Det jobbes samtidig med å rette feilen

---
Det er forstyrrelser i Datanett.

Dette forårsaker problemer både trådløst og fastnett.

Det jobbes med saken

Uforutsett hendelse
Opprettet: 03.01.2018 09:11 Oppdatert: 10.01.2018 10:01

Dato 04.01
Problemer med trådløst nett skal nå være løst

---

10:30 Hemit har fremdeles problemer med trådløst og driver feilsøking.

---

På grunn av en DHCP-feil er trådløst nett nede i StOlavs-bygg.
Dette gjelder også vårt Eduroam.

Feilen skal være rettet, men det kan ta tid før alt er oppe igjen.

Ferdig
Start: 10.01.2018 16:00 Slutt: 12.01.2018 06:00

IT-avdelingen gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim. 

NTNU i Gjøvik og Ålesund blir ikke berørt.

 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

 • onsdag 10. januar mellom kl. 16 og 06
 • torsdag 11. januar mellom kl. 19 og 06

 

 Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område.

 Spørsmål rettes til Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no).

Ferdig
Start: 13.12.2017 16:00 Slutt: 14.12.2017 23:30

Fra klokken 16 den 13. og 14. desember vil det bli korte avbrudd (1-5 minutter) i datanettet i alle bygg på Kalvskinnet.

Avbruddene skyldes at IT-avdelingen skal gjøre omkoblinger i datanettet. Dette utføres bygg for bygg, og vi kan derfor ikke si mer nøyaktig når hvert enkelt bygg vil oppleve nettavbruddet.

 

Gunnerus gate 1

I Gunnerus gate 1 skal også nettverksutstyret byttes. Dette gjøres onsdag 13/12 mellom 17 og 20, og det vil bli nedetid på datanettet mens arbeidet pågår.

Ferdig
07.12.2017 17:00 - 23:59

NTNUs nettverk ved følgende bygg (liste nedenfor) i Trondheim vil være utilgjengelig en kort periode torsdag 7/12 mellom 17:00 og midnatt.

Nedetiden vil vare i 5-10 minutter, og gjelder både kablet og trådløst datanett.

 

Berørte bygg:

 • Gunnerusgate 1, Deler av nordfløy
 • Øya helsehus (auditoriebygget)
 • Gløshaugen Østre
 • Kjemiblokk 2
 • Kjemiblokk 3
 • Bygningstekniske laboratorier, nord
 • Realfagbygget, blokk A, 3. og 4. etasje
 • NHL C
 • NTNU Handelshøyskolen, 3. etasje nord
 • MTS Skipsmodelltanken/Kavitasjonslaboratoriet
 • NRK Tyholt

 

Nedetiden skyldes IT-avdelingens faste halvårlige softwareoppgradering av NTNUs nettverksutstyr. Denne gjennomføres i to faser: Først oppgraderes utvalgte enheter i en pilotfase. Deretter oppgraderes nettverksutstyr over hele NTNU.

 

Dette varselet omfatter pilot-fasen.

 

Hovedoppgraderingen er planlagt til 10. og 11. januar 2018. Dette vil varsles på Innsida til Alle ansatte.

Ferdig
Start: 15.11.2017 17:00 Slutt: 16.11.2017 06:00

Berørte områder:

 • Blokk C – etasje 3, 4 og 5
 • Blokk D2 – rød fløy - etasje 1 og 2
 • Blokk D3 – grønn fløy - etasje 1 og 2
 • Blokk E – etasje 1 og 2

Mens arbeidet pågår vil både kablet og trådløst datanett være utilgjengelig i disse områdene.

Ferdig
Start: 08.11.2017 17:00 Slutt: 09.11.2017 06:00

Berørte områder:

 • Blokk A – etasje 1 og 2
 • Blokk B – etasje 1 og 2
 • Blokk C – etasje 1 og 2
 • Blokk D1 – orange fløy - etasje 1 og 2

Mens arbeidet pågår vil både kablet og trådløst datanett være utilgjengelig i disse områdene.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 03.11.2017 11:11 Oppdatert: 07.11.2017 08:26

Dato 06.11:

Etter oppdatering av software til siste versjon fredag, fungerer trådløsnett som det skal.

---

Det er problemer med å koble til det trådløse nettet for endel brukere  Dette gjelder blant annet:

 • Deler av Kalvskinnet
 • Handelshøyskolen
 • Rotvoll
 • Tungasletta

Det jobbes med å løse dette

Uforutsett hendelse
Opprettet: 20.10.2017 11:29 Oppdatert: 20.10.2017 12:36

1215 Alt OK

---

Kl 1200 blir det ca 10-15 minutter ustabilitet i trådløsnettet på Kalvskinnet grunnet nødvendig restart av nettverksutstyr.

Kun noen av de trådløse basestasjonene vil gå ned, men brukerne kan oppleve ustabilitet i dette tidsrommet.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 16.10.2017 13:15 Oppdatert: 20.10.2017 11:29

15:10 Trådløst nett ser ut til å fungere igjen etter tilbaktilling.

Noen opplever problemer med trådløst nett på Kalvskinnet.
Dette gjelder både Eduroam og gjestenett.

Vi mistenker at en Softwareoppgradering fredag er årsaken.
Denne vil nå bli rullet tilbake.

Mer Info kommer når vi vet om det har hjulpet

Uforutsett hendelse
Opprettet: 10.10.2017 08:41 Oppdatert: 11.10.2017 08:33

09:30 Nett OK

---

09:00 Stømbrudd skyldes skifte av en Elfordeler. Det jobbes med å få lagt om strøm.
Rammede områder:
Arkitekt Christies gate
Sverres Gate 10
Bispegata

---

Det er problemer med Nett, både fastnett og trådløst på Kalvskinnet.

Det er ikke slått fast hva som er årsaken ennå, men dette sjekkes nå

Uforutsett hendelse
Opprettet: 25.09.2017 12:21 Oppdatert: 27.09.2017 14:44

13:50
Årsaken til problemet er funnet og løst.

Det er noen følgefeil på telefoni som gjør at det ennå vil ta en stund før all telefoni er oppe igjen.

---

Problemet dreier seg ikke kun om trådløst net, men Nett generelt.
Nettseksjonen jobber for å finne ut hva som er årsaken.

---

Det meldes om problemer med trådløst nett fra flere lokasjoner Trondheim

Nettvakta er varslet og de jobber med saken

Uforutsett hendelse
Opprettet: 01.09.2017 09:01 Oppdatert: 06.09.2017 14:42

09:15

Eduroam OK. 

Brukere som har mange autentiseringsfeil kan være svartelistet. Bør ikke ta lenger tid enn 5-10 minutter

-

Det ser ut til å være problemer med pålogging NTNU-bruker på Eduroam i Ålesund.

Pålogging for Gjest, Hials og ekstern bruker fungerer greit.

Det jobbes for å finne ut av problemet

Ferdig
Start: 14.06.2017 16:00 Slutt: 16.06.2017 06:00

NTNU IT gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim. NTNU i Gjøvik og Ålesund blir ikke berørt.

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

 • onsdag 14. juni mellom kl. 16 og 06
 • torsdag 15. juni mellom kl. 19 og 06

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

Ferdig
23.01.2017 20:00 - 22:00

Det vil bli utfall/ustabilitet på trådløst nett Eduroam i Øya Helsehus (Mauritz Hansens gt 2)

mandag 23/1 mellom 20:00 og 22:00

Dette skyldes at Evry skal gjøre vedlikehold på Trondheim kommunes nettverksutstyr i Øya Helsehus.

 

Spørsmål? Ta kontakt med orakel@ntnu.no.

Ferdig
Start: 11.01.2017 16:00 Slutt: 13.01.2017 06:00

NTNU IT gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim. NTNU i Gjøvik og Ålesund blir ikke berørt.

 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

 • onsdag 11. januar mellom kl. 16 og 06
 • torsdag 12. januar mellom kl. 19 og 06

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

Ferdig
Start: 05.12.2016 21:00 Slutt: 06.12.2016 06:00

NTNUs datanett på

 • Øya Helsehus
 • Medisinteknisk forskningssenter
 • Elgesetergate 10

vil være utilgjengelig fra mandag 5. desember kl 2100-0600.

Dette gjelder både kablet og trådløst nettverk.

 

Nettet er tilbake innen tirsdag 6. desember kl 0600.

 

Nedetiden skyldes fiberomlegging i forbindelse med bygging av nytt bygg for legevakt på Øya.

Ferdig
Start: 17.09.2016 10:00 Slutt: 25.09.2016 00:00

Fra lørdag 17. september til og med lørdag 24. september vil det bli utført testing på trådløst nett (eduroam) på NTNU i Gjøvik.

Målet er å øke kapasiteten slik at brukerne av eduroam ikke lengre opplever tjenesten som ustabil. I perioden kan det dessverre oppleves ytterligere ustabilitet. Dette skyldes at løsningen må justeres underveis i arbeidet.

Mer informasjon:

Det har siden semesterstart vært problemer med mangel på nett-adresser til eduroam på Gjøvik. Dette har ført til problemer med å få koblet til, og at tilkobling oppleves som ustabil. Vi vil gjennomføre en prøveperiode hvor vi tar i bruk NAT som et grep for å gjøre adresseområdet større. 

Ferdig
Start: 13.01.2016 16:00 Slutt: 15.01.2016 06:00

NTNU IT gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim. NTNU i Gjøvik og Ålesund blir ikke berørt.

Tidligere HiST-campus 

Vedlikehold blir utført i følgende tidsrom:

onsdag 13. januar mellom kl. 17 og 21

Alle campus: Trådløst datanett vil være utilgjengelig i inntil en time i tidsrommet.

Campus Øya: Kablet og trådløst datanett vil være utilgjengelig 10-15 minutter i tidsrommet.

 

Tidligere NTNU-campus 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

onsdag 13. januar mellom kl. 16 og 06

torsdag 14. januar mellom kl. 19 og 06

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

Ved spørsmål, ta kontakt med orakel@ntnu.no 

Alle systemer

www.ntnu.no innsida e-post kalender pagaweb vpn sharepoint farm itslearning bas.ntnu.no lagring ephorte studentweb basware analytix utskrift office365 datanett kablet trådløst Campus Trondheim followprint Campus Gjøvik Campus Ålesund skype Læringsportalen Teamsite Blackboard Fronter lync skype for business berg-hansen dataflyt Cristin sikkerhet folk.ntnu.no org.ntnu.no studenter ansatte