Viser varsler som påvirker systemet: Campus Gjøvik

Ferdig
Start: 09.01.2024 16:00 Slutt: 10.01.2024 21:00

IT-avdelingen gjør vedlikehold og oppgraderinger på NTNUs datanett

 • Tirsdag 9/1 mellom 16:00 og 21:00
 • Onsdag 10/1 mellom 16:00 og 21:00

Arbeidet vil medføre korte perioder (opp til 10 minutter) der NTNUs datanett er ute av drift. Dette gjelder både trådløst og kablet datanett.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet.

Ferdig
26.06.2023 16:00 - 18:00

Mandag 26. juni ca kl 17:00 vil NTNUs internettforbindelse med "resten av verden" være nede. Vi forventer at nedetiden vil være noen få minutter.

Dette er en videreføring av arbeidet på NTNUs internettforbindelse 19/6. Mens arbeidet pågår vil NTNUs nettsider være utilgjengelig fra "utsiden". Det vil heller ikke være mulig å bruke NTNU VPN.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet.

Ferdig
Start: 11.01.2022 16:00 Slutt: 12.01.2022 21:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom: 

 • Tirsdag 11/1 mellom kl. 16 og 21

 • Onsdag 12/1 mellom kl. 16 og 21 

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje. 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

Ferdig
Start: 15.06.2021 15:00 Slutt: 16.06.2021 21:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom: 

 • Tirsdag 15/6 mellom kl. 15 og 21 
 • Onsdag 16/6 mellom kl. 15 og 21
   

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje. 

 
Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

Ferdig
25.05.2021 15:00 - 23:30

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim og Gjøvik.

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett tirsdag 25/5 fra kl. 15 og utover kvelden.

 

Dette gjelder følgende NTNU-områder/bygg:

 • Kjemiblokk 2, Gløshaugen
 • Kjemiblokk 3, Gløshaugen
 • VM-paviljongen
 • ZEB-laboratoriet
 • Ødegården, Valgrinda
 • Sluppenvn 12, Sluppen
 • Klæbuveien 72, 3. etg nord
 • Slepetanken, Marinteknisk senter
 • A-blokka Gjøvik (deler av 2. etasje)

 

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om vedlikeholdet.

Ferdig
20.06.2019 14:00 - 21:30

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim og Gjøvik. NTNU i Ålesund blir ikke berørt.

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett torsdag 20/6 mellom kl. 16 og midnatt.

 

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no) dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

 

 

Ferdig
Start: 18.03.2019 16:00 Slutt: 19.03.2019 22:30

IT-avdelingen forbedrer datanettet på NTNU i Gjøvik.

Dette skjer 18. og 19. mars etter klokken 17.

Arbeidet vil medføre nedetid på trådløst og kablet datanett på Campus hele eller deler av kvelden. Spesielt Smaragd og Kobolt vil ha lange utfall (hele kvelden), mens andre bygg vil ha nedetid på 1-2 timer.

Vi beklager ulempene dette medfører.

 

Spørsmål?

Kontakt Orakeltjenesten på 735 91 500 eller orakel@ntnu.no.

 

Ferdig
Start: 09.01.2019 15:00 Slutt: 11.01.2019 05:00

IT-avdelingen gjennomfører vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim og Gjøvik. NTNU i Ålesund blir ikke berørt.

 

Vedlikeholdet vil medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

 • onsdag 9/1 mellom kl. 16 og 06
 • torsdag 10/1 mellom kl. 16 og 06

 

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område/bygg/etasje.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no) dersom du har spørsmål om vedlikeholdet. 

 

Ferdig
Start: 09.10.2018 15:00 Slutt: 10.10.2018 04:00

Trådløst og kablet datanett i alle bygg på Campus Gjøvik vil være utilgjengelig på grunn av oppgradering av nettverksutstyr 

9/10-18 fra kl.17:00 og utover kvelden.

Mellom 17:00 - 21:00 arbeides det på datanettet i følgende bygg:

 • Ametyst
 • Beryll
 • Gneis
 • Helvin - del C og E
 • Mustad

Det må forventes mindre ustabiliteter også etter 21 i disse byggene

 

Fra 20:00 og utover arbeides det i følgende bygg:

 • Helvin - del D og F
 • Smaragd

 

Kobolt-bygget blir ikke berørt.

 

Vi beklager ulempene dette medfører.

 

Spørsmål? Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500.

Ferdig
Start: 20.06.2018 14:00 Slutt: 22.06.2018 04:00

IT-avdelingen gjennomfører rutinemessig vedlikehold i datanettet for NTNU i Trondheim og Gjøvik. 

I Trondheim vil vedlikeholdet medføre periodevis utilgjengelig kablet og trådløst datanett i følgende tidsrom:

 • onsdag 20. juni mellom kl. 16 og 06
 • torsdag 21. juni mellom kl. 19 og 06

 

Nedetiden vil være ca. 5-10 minutter for hvert enkelt område.

I Gjøvik vil arbeidet medføre noe ustabilitet i trådløst datanett

 • onsdag 20. juni mellom kl. 16 og 06

 

Datanettet i Ålesund er ikke berørt.

 

Spørsmål rettes til Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no).

Ferdig
16.06.2018 12:00 - 20:00

På grunn av oppgradering av lokalt nettverksutstyr kablet og trådløst datanett være ustabilt/nede på enkelte av NTNUs bygg i Gjøvik mellom 14:00 og 22:00 den 16/6.

 

Berørte bygg/områder er Helvin-bygget og Mustad.

Ferdig
15.06.2018 17:00 - 18:00

På grunn av oppgradering av sentralt nettverksutstyr vil det være opptil 30 minutter nedetid på NTNUs datanett i Gjøvik fra kl. 19 fredag 15/6.

Merk: Dersom alt går som planlagt vil nedetiden bli kortere 5 minutter, 

Ferdig
07.05.2018 06:00 - 10:00

Mandag 7. mai skal det gjennomføres en oppgradering av alle dørsentralene på Gjøvik. Det tar ca. fem minutter for hver sentral som blir oppgradert, og i denne fem-minutters-perioden vil det være umulig å benytte adgangskort på en dør som er låst. Dører som står ulåst vil fortsette å være ulåst mens oppgraderingen pågår.

Arbeidet starter kl. 08.00.

Kontorer i Ametyst og i femte etasje i Smaragd vil bli berørt av oppgraderingen, og IT-avdelingen vil være på pletten med fysisk nøkkel for å låse opp berørte dører i disse områdene mens oppgraderingen pågår i det aktuelle området.

 

Hvis du har spørsmål eller kommentarer i forbindelse med dette arbeidet, vennligst send en henvendelse til orakel@ntnu.no.

Ferdig
02.05.2018 18:00 - 19:00

På grunn av vedlikehold i datanettet vil kablet og trådløst datanett på NTNU i Gjøvik være delvis utilgjengelig

onsdag 2. mai mellom kl. 20 og 21

I Ametystbygget vil både kablet og trådløst nett være utilgjengelig, mens det i byggene Gneis og Beryll kun berører trådløst datanett.

Nedetiden vil være ca. 10-15 minutter for hvert enkelt område.

Ferdig
06.10.2016 15:00 - 19:00

Torsdag førstkommende, den 6. oktober,  vil det bli strømbrudd som berører bygningene A og K ved NTNU i Gjøvik. Dette planlagte strømbruddet kommer da kraftleverandøren Eidsiva Energi må gjøre justeringer i sitt anlegg etter arbeidet som ble gjort ved NTNU i Gjøvik helgen 1. til 2. oktober. Bruddet vil skje i perioden 17:00 til 21:00, og vil ha en varighet på opptil to timer. A og K byggene vil i perioden være uten strøm og nettverk. Tilgang til rom vil fungere. Ut over byggene A og K, er det en en liten risiko for ustabilitet i øvrige IT-systemer i perioden.

 

 

Ferdig
01.10.2016 06:00 - 18:00

Lørdag den 1. oktober skal det gjøres omfattende endringer i strømleveransen til IT-tjenestens server-rom på Gjøvik. I den forbindelse må vi slå av alle servere, og en rekke tjenester vil derfor være helt eller delvis utilgjengelig innenfor tidsrommet 08.00 til 20.00 på lørdag den 1. oktober, og det kan også oppleves nedetid på tjenester den 2. oktober. 

Nedetiden vil i liten grad berøre nettverket på campus, og vil heller ikke berøre tjenester som benytter NTNU-pålogging. Ved spørsmål, kontakt IT-tjenesten på orakel@gjovik.ntnu.no.


 

 

Ferdig
Start: 17.09.2016 08:00 Slutt: 24.09.2016 22:00

Fra lørdag 17. september til og med lørdag 24. september vil det bli utført testing på trådløst nett (eduroam) på NTNU i Gjøvik.

Målet er å øke kapasiteten slik at brukerne av eduroam ikke lengre opplever tjenesten som ustabil. I perioden kan det dessverre oppleves ytterligere ustabilitet. Dette skyldes at løsningen må justeres underveis i arbeidet.

Mer informasjon:

Det har siden semesterstart vært problemer med mangel på nett-adresser til eduroam på Gjøvik. Dette har ført til problemer med å få koblet til, og at tilkobling oppleves som ustabil. Vi vil gjennomføre en prøveperiode hvor vi tar i bruk NAT som et grep for å gjøre adresseområdet større. 

Alle systemer

www.ntnu.no innsida e-post kalender pagaweb vpn sharepoint farm itslearning bas.ntnu.no lagring ephorte studentweb basware analytix utskrift office365 datanett kablet trådløst Campus Trondheim followprint Campus Gjøvik Campus Ålesund skype Læringsportalen Teamsite Blackboard Fronter lync skype for business berg-hansen dataflyt Cristin sikkerhet folk.ntnu.no org.ntnu.no studenter ansatte sentralbord rutinemessig vedlikehold server PC nice idun Mac