Viser varsler som påvirker systemet: e-post

Ferdig
22.10.2020 16:00 - 23:00

PC-er som er adminstrert av IT-avdelingen vil bli oppdatert torsdag 22. oktober fra 16 og utover.

Denne månedlige oppdateringen omfatter både nødvendige sikkerhetsoppdateringer, og oppdateringer av installert programvare. 

Det kan være nødvendig med en eller flere omstarter.

MERK: Dersom din PC er skrudd av denne kvelden vil oppdateringen starte ved første mulighet.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten gjennom NTNU Hjelp eller ring 735 91500.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 05.03.2020 09:51 Oppdatert: 09.03.2020 12:05

12:17 Epost fungerer som normalt for de fleste, men enkelte har fortsatt problemer.

-

11:10 Vi ser bedring, men mange opplever fremdeles problemer

-

Vi har problemer med en exchange-server for øyeblikket. Dette fører til at mange har problemer med å bruke Outlook.

Webmail  skal fungere normalt.

Feilsøking pågår.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 19.12.2019 14:23 Oppdatert: 10.01.2020 08:44

IT-avdelingen har fått inn flere henvendelser om treghet i Outlook. De det gjelder opplever at det blant annet tar tid å laste inn/få opp eposter.

Vi jobber med å finne årsak og løsning på problemet.

Dersom du er blant de som opplever treghet håper vi du melder det inn til oss gjennom NTNU Hjelp.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 24.10.2019 12:13 Oppdatert: 30.10.2019 09:28

Situasjonen har normalisert seg, men vi undersøker videre hva som er årsaken til problemene

-----------------------------------------------------------------------

Noen brukere opplever ustabilitet med exchange.

Vi er oppmerksom på problemet og jobber med saken

Uforutsett hendelse
Opprettet: 30.08.2019 07:30 Oppdatert: 10.09.2019 12:37

Noen av NTNUs ansatte opplever korte perioder med redusert tilgjengelighet på epost. IT-avdelingen arbeider for å finne årsaken, og vi håper å løse dette så snart som mulig. 

Dersom du er en av de som opplever dette anbefaler vi at du bruker webmail https://mail.ntnu.no

Uforutsett hendelse
Opprettet: 24.11.2018 19:04 Oppdatert: 30.11.2018 09:30

26.11: Etter problemer på morgenen er nå alt oppe igjen.

-

Pålogging/autentisering fungerer for øyeblikket.
Brukere blir bedt om passord. Det er ikke noen fare ved å skrive passord på nytt.

-

Vi har for øyeblikket problemer med autentisering i Outlook og Skype for Business.  

Bruk mail.ntnu.no for epost.

Vi jobber for å løse problemet 

 

 

Uforutsett hendelse
Opprettet: 24.10.2018 13:17 Oppdatert: 13.11.2018 08:35

Noen studenter opplever problemer med å aksessere sin epost fra ulike klienter( pc, mac, iphone, android)

Alle får lest epost via webmail.

Saken er eskalert til Microsoft

Uforutsett hendelse
Opprettet: 17.08.2018 07:29 Oppdatert: 20.08.2018 07:50

Årsaken til problemene er funnet og utbedret.

---

Flere brukere har hatt problemer med å nå eposten sin i dag.

IT-avdelingen har gjort tiltak for å bedre situasjonen, men vi jobber fortsatt med å stabilisere tjenesten.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 14.05.2018 07:20 Oppdatert: 31.05.2018 12:52

Oppdatering 14.55: IT-avdelingen har nå åpnet for ordinær tilgang for Mac-brukere.  Kombinasjonen av utførte tiltak og forventet trafikk i helgen, gjør at dette anses som forsvarlig. I helgen vil kapasitet på infrastruktur økes, slik at trafikkmengde på mandag kan håndteres. 

25/5 08:45: Status:

Epost har nå fungert siden i går kl 13:15.

Det ble i går kveld gjort endringer anbefalt av Microsoft, samt satt igang bedre logging. Den utvidede loggingen vil gi oss bedre data på hva som skjer ved en ny stopp.

Vi jobber tett med Microsoft for å finne årsak og løse problemene.

Outlook/Mail.app (Exchange) for Mac-brukere er fortsatt sperret av. Tiltaket er midlertidig. Målet er å å få Mac-brukere over på vanlig e-postserver igjen.

24/5 13:15 Epost virker nå igjen. Epost fra Mac er midlertidig stoppet. Disse henvises inntil videre til Webmail.

24/5 11:51
Fortsatt problemer

24/5 11:00
NTNU IT opplyser at det er gjort tiltak som de håper gjør at tjenesten holdes oppe. Merk at IT-avdelingen har sperret for bruk av Outlook/e-post på Mac inntil videre. 

Mac-brukere kan bruke webmail som alternativ.
https://mail.ntnu.no/owa/

Vær oppmerksom på at Webmail kan være noe ustabil til tider på grunn av stor pågang.

IT-avdelingen overvåker systemene for å avdekke eventuelle nye problemer raskt.

24/5 09:15 Fortsatt e-postproblemer for ansatte. Første tegn til problemer ble avdekket 9.15 i dag. Det jobbes med saken.

--
23/5 10:00

It-avdelingen har nå gjort konfigurasjonsendringer som vi mener vil stabilisere e-post og kalender.

Dette vet vi imidlertid ikke sikkert før belastningen tar seg opp.

Vi overvåker systemene for å avdekke nye problemer tidlig.

-
22/5 14:00:

Midlertidig løsning: E-post er nå tilgjengelig via Webmail https://mail.ntnu.no/owa/ og for de som kjører e-post med IMAP.

Webmail er nå tungt belastet, vær tålmodig.

 

15.05 kl 16:10

Epost og kalender fungerer som normalt.

 

15.05 kl 13.30 

Epost/kalender har igjen problemer. 

Det jobbes med saken.

 

15.05 kl 08:30

Epost har nå vært stabil siden siste endringer i går kveld.
Tjenesten overvåkes nå kontinuerlig for å avdekke evt nye problemer.

Beredskap ved It-avdelingen opprettholdes.

13:45
Epostproblemene har kommet tilbake.
Det jobbes med saken

---

11:50

Epost fungerer nå som normalt.
Tjenesten monitoreres nøye fremover.

Epost som ble sendt til NTNU-ansatte mellom 10.26 og 10.50 kom ikke frem, men avsender fikk beskjed om
"Ikke tilgjengelig mottaker"

Ellers har all epost blitt køet og vil komme nå etter at tjenesten kom opp.

-

Vi har for øyeblikket problemer med Exchange. Dette påvirker epost og kalender for NTNUs ansatte.

Det jobbes med å løse problemet.
 

Uforutsett hendelse
Opprettet: 11.05.2018 06:45 Oppdatert: 14.05.2018 09:25

Noen ansatte opplever at e-post er ustabil i dag. IT-avdelingen arbeider med å finne årsak.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 06.03.2018 08:30 Oppdatert: 06.04.2018 11:29

Flere opplever at programmer spør om passord på nytt.

Eksempler:
Outlook
Skype
Activesync

Alt er normalt etter at passord skrives inn

Vi jobber for å finne ut hvorfor dette skjer

Ferdig
11.01.2018 15:00 - 22:00

IT-avdelingen utfører vedlikehold på sentrale systemer 

 11. januar fra 16:00 - 23:00

I forbindelse med vedlikeholdet vil brukerne kunne oppleve korte avvik i noen av NTNUs IT-tjenester, blant annet Skype for Business, Exchange og Programfarm.

Vedlikeholdet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker for at  IT-avdelingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer for NTNUs faglige miljøer, studenter og ansatte.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no eller tlf. 91500).

 

 

Ferdig
14.12.2017 15:00 - 22:30

IT-avdelingen utfører vedlikehold på sentrale systemer

14. desember fra 16:00 - 23:00

I forbindelse med vedlikeholdet vil brukerne kunne oppleve korte avvik i noen av NTNUs IT-tjenester, blant annet Skype for Business, Exchange og Programfarm.

Vedlikeholdet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker for at  IT-avdelingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer for NTNUs faglige miljøer, studenter og ansatte.

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no eller tlf. 91500).

Uforutsett hendelse
Opprettet: 04.10.2017 06:16 Oppdatert: 10.10.2017 06:41

10:50: Ikke meldt om nye tilfeller

---

Vi har de siste hatt problemer med at diverse exchange-tjenester krever passord opptil flere ganger daglig.

Vi undersøker hva som kan være årsaken

Berørte programmer:
Outlook
​Skype for Business

Ferdig
12.10.2017 14:00 - 19:00

IT-avdelingen utfører vedlikehold på sentrale systemer 

   12. oktober fra 16:00 - 21:00

I forbindelse med vedlikeholdet vil brukerne kunne oppleve korte avvik i noen av NTNUs IT-tjenester, blant annet Skype for Business, Exchange og Programfarm.

 

Vedlikeholdet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker for at  IT-avdelingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer for NTNUs faglige miljøer, studenter og ansatte.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no eller tlf. 91500).

 

 

Uforutsett hendelse
Opprettet: 08.03.2017 14:30 Oppdatert: 28.03.2017 06:20

27.03
Problemet med oppsett av studentepost (IMAP-klienter) anses som over. 

Saken ble eskalert til MS, men en gjennomgang av hendelser den siste tiden hos studentoraklene viste at det ikke var kommet nye henvendelser.

Det ble gjort testing fra flere klienter og feilen lot seg ikke fremprovosere igjen.
Det er også verifisert av noen som opprinnelig hadde problemet - Det har ikke vært noen problem med dette i det siste hos noen av dem.

Saken er derfor avsluttet hos MS, uten av vi har funnet noen årsak til at det skjedde. Så får vi heller ta den opp igjen om det oppstår på nytt.

-----

20.03
Vi sliter fremdeles med oppsett av IMAP mailklienter for studenter. Våre egne systemer er sjekket, og vi har nå søkt bistand fra Microsoft for å løse dette.

-----

Studentorakel mottar mye henvendelser om at oppsett av NTNU mailkonto i diverse mailklienter ikke lenger fungerer. Problemet ser ut til å ha oppstått iløpet av helgen.

De får tilgang til mail via webmail (https://innsida.ntnu.no/o365) men blir låst ute grunnet feiling i autorisering fra samtlige mail-klienter.

Workaround blir webmail mens vi undersøker feilen.
Foreløpig kan vi ikke se noe galt i AD, Exchange og O365.

Ferdig
Start: 01.12.2016 23:00 Slutt: 16.12.2016 11:00

Import av data fra Paga til sentrale IT-systemer ble stoppet i dag.

Dette ble gjort for å sikre korrekte data i sentrale IT-systemer etter omorganiseringen av NTNU ved nyttår.

 

Det betyr at nye innlegginger og endringer som gjøres i Paga fra og med i dag (2/12-16) _ikke_ vil flyte over i andre IT- systemer (epostkonto, adgangskontroll, utskrift, Innsida, mm).

 

Import fra Paga startes opp igjen tidligst 29/12 2016.

 

Dersom det i denne perioden oppstår akutte behov for endringer kan HR ta kontakt med orakel@ntnu.no, og IT-avdelingen vil gjøre så godt vi kan for å løse behovet.

 

Ta gjerne kontakt med orakel@ntnu.no ved spørsmål.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 09.11.2016 07:54 Oppdatert: 15.11.2016 11:34

Oppdatering:

Det var ca 25,000 mail som ble sperret, siste mail ble frisluppet 21:59

--
Feil i en spamfilter-regel førte til at all ekstern e-post fikk unormal høy spam-faktor, det oppsto 10:37 og ble rettet 13:17

E-post som ble holdt pga. feilen frislippes 13:17, pga. mengden må en nok påregne en del kø før all mail er sendt.

Ferdig
22.10.2016 08:00 - 18:00

Exchange 2013 oppdateres til nyeste cumulative update

lørdag 22/10  kl. 10:00 - 20:00

Tjenesten vil være tilgjengelig mens arbeidet pågår.
(Serverne patches individuelt.)

Merk at brukere innlogget på webmail vil bli kastet ut når oppdatering starter på serveren de er koblet til. Brukerne må da logge seg inn på nytt.

Les mer om oppdateringen her:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3177670

Uforutsett hendelse
Opprettet: 12.02.2016 07:50 Oppdatert: 12.02.2016 08:21

Office365 er for øyeblikket utilgjengelig.

M.a.o. studenter har ikke tilgang til e-posten sin.

Vi har folk på saken.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 03.12.2015 12:35 Oppdatert: 03.12.2015 14:04

Office365 har vært nede i dag fra kl 09:00 til ca. kl 13:00.
Det har kommet inn meldinger om at folk har klart å logge seg inn nå,
på tross Microsoft ikke har friskmeldt Office365 selv.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 09.07.2015 12:20 Oppdatert: 22.07.2015 06:26

Oppdatering kl 15:23: Vi har nå lagt til en app som fikser Outlook problemet ute på farmen. Appen heter for "Reset Outlook" og den ligger under "Geek!" mappen på farm.ntnu.no.
--
Vi har nylig blitt gjort oppmerksom på at folk får ikke startet opp sin Outlook 2013 via farmen.
Vennligst bruk deres lokale e-postklient eller webmail inntil vi får nøstet opp i problemet.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 04.05.2015 10:59 Oppdatert: 04.05.2015 11:54

Oppdatering: Problemet skal nå være løst.

Vi har for øyeblikket problemer med en database som forårsaker påloggingsproblemer for rundt 150 brukere på webmail(OWA) De vil få en feilmelding: "403 - Access denied" om de forsøker å logge seg på.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 24.04.2015 10:23 Oppdatert: 04.05.2015 10:53

Vi har hatt en del bounce av e-post i dag mellom kl 09:50 og 11:30.

Omfanget er fortsatt litt uklart.

Avsenderne av de e-postene som aldri nådde mottakerne skal ha fått en automatisk beskjed tilbake om at e-posten ikke kom fram til mottakeren.

Problemet ble rettet opp rundt kl 11:30.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 23.02.2015 09:50 Oppdatert: 11.03.2015 08:25

Oppdatering 24/2 09:40

Det ser ut som at det er fortsatt noen som har problemer med e-post etter i går.
NTNU IT ser på saken.

Ref: Innsida melding

Uforutsett hendelse
Opprettet: 18.02.2015 09:52 Oppdatert: 23.02.2015 09:52

Vi jobber fortsatt med å få løst Outlook problemet der noen Outlook-klienter har sluttet å motta e-post siden 16. Januar.

Frem til problemet er fikset kan du bruke webmail eller mobile enheter, som fungerer helt fint.

Original Innsida melding

 

Uforutsett hendelse
Opprettet: 19.01.2015 08:51 Oppdatert: 17.02.2015 14:53

Noen Outlook-klienter har problemer med å vise ny epost i Innboks. IT-avdelingen jobber med problemet. 

I mellomtiden kan du bruke https://mail.ntnu.no eller mobile enheter.

Det finnes også en workaround, se Innsida.

Alle systemer

www.ntnu.no innsida e-post kalender pagaweb vpn sharepoint farm itslearning bas.ntnu.no lagring ephorte studentweb basware analytix utskrift office365 datanett kablet trådløst Campus Trondheim followprint Campus Gjøvik Campus Ålesund skype Læringsportalen Teamsite Blackboard Fronter lync skype for business berg-hansen dataflyt Cristin sikkerhet folk.ntnu.no org.ntnu.no studenter ansatte sentralbord rutinemessig vedlikehold server PC nice idun Mac