Viser varsler som påvirker systemet: dataflyt

Uforutsett hendelse
Opprettet: 04.10.2017 08:12 Oppdatert: 30.10.2017 09:18

Dato 13.10: Fremdeles noen problemer med overføring.

---

Dato 09.10: Problemet skal nå være fikset slik at nye får tilgangene sine

--- 

Det er problemer, for endel NTNU-brukere som skal få utstedt kort ved StOlav, å få tildelt riktige adganger.

Problemet skyldes overføring av data mellom NTNU og Hemit.

Problemet er identifisert og vi jobber nå med å få på plass en fungerede løsning.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 07.08.2017 12:47 Oppdatert: 15.08.2017 06:25

Dato 10.08
08:20 Integrasjonen mellom TIA og Blackboard nå er oppe og går igjen men går noe tregere enn normalt.

Det jobbes med å utbedre hastigheten. Brukere skal imidlertid ikke oppleve noe treghet eller forsinkelse i systemet.

Dato 09.08
10:00 Det er fremdeles problemer med TIA.
TIA-problemene forårsaker treghet på Innsida/Eksternweb og andre tjenester som bruker TIA som feks Blackboard.

-----

15:00 Tia er stabil og fungerer som normalt.

-----

Det oppleves noe ustabilitet med hensyn på tilgjengelighet fra TIA.

Når det er tilgjengelig er imidlertid data som leveres korrekte.

Problemet kan oppleves i alle tjenester som bruker TIA.

Det jobbes for å løse problemet.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 19.12.2016 08:03 Oppdatert: 21.12.2016 13:06

Oppdatert onsdag 21/12

Feilen skyldtes gjenbruk av fødselsNR i FS og Alumni, dataoverføringen har gått som normalt i natt og dataen er derfor oppdatert og klar før nedstenging 22.des ift fusjonsovergangen.

--
En feil i dataoverføringen har hindret dataflyt til kjernen.

Feilen er kjent, og vi jobber med løsning.

Kjernen er en sentral integrasjonsmotor og database for NTNU.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 22.11.2016 08:36 Oppdatert: 02.12.2016 12:17

Oppdatering 25/11

Dataoverføringen fra PAGA til kjernen har ikke gått vellykket i natt.
Personer som ble opprettet i PAGA 24/11 vil ikke dukke opp i øvrige systemer som brukerdatabasen før overføringen er rettet.

--
Overføring av data fra PAGA(Økonomi/HR) til kjernen (Database for bruker og personinfo) har ikke gått som den skal i natt.

Dette er lenket til en kjent feil som ikke er løst. 

Vi jobber med å rette dataen som hindrer korrekt overføring.

Relatert til tidligere sak:
https://varsel.it.ntnu.no/post/113/

Uforutsett hendelse
Opprettet: 02.11.2016 07:45 Oppdatert: 22.11.2016 08:39

Oppdatering 15.11

Synken har gått 14/11 uten feil.
Dette kommer av symptom-retting, ikke at hovedproblemet er løst.

Oppdatering 07.11

Synkroniseringen er fortsatt inaktiv.
Vi venter på endringer i måten data frasendes leverandør for å sikre stabil synkronisering.

Oppdatering 03.11

Synkronisering av data er midlertidig stoppet inntil vi får rettet feilen.

Oppdatering 02.11

Dataflyten gikk ikke i natt, vi har prøvd å rette feilen manuelt uten hell.

Leverandør har satt ressurser på å rette feilen.

--
Dataflyten fra økonomisystemet PAGA til kjernen har siden fredag stått stille.

I hovedsak vil vi oppleve feilen ved at:
Personer som er opprettet i PAGA siden fredag er enda ikke synkronisert til brukerdatabasen BAS og har ikke fått opprettede brukere.

Feilen er identifisert og feilmeldt til leverandør som har satt ressurser på saken.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 17.11.2016 07:58 Oppdatert: 18.11.2016 12:33

Oppdatering 10:00

Problemet er bekreftet løst.
Trondheim Parkering bekrefter at betalinger nå går gjennom.

--
Trondheim parkering melder at et stort antall betalinger ikke går gjennom i dag. Et symptom på feilen kan være at appen krasjer når en trykker for betaling.

Det kan tyde på et problem med databasen for parkering.

Ingen kommer til å få bøter på grunn av denne feilen. Vi jobber med å finne feilen.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 09.11.2016 10:16 Oppdatert: 15.11.2016 11:34

Oppdatering:

Alle kjente saker tilknyttet denne feilen er nå løst.

Om dere fortsatt opplever manglende tilganger kan dette være fordi systemet du bruker trenger en av og pålogging for å oppdatere tilgangene dine. 

--
Vi har avdekket en feil i dataoverføringen som henter tilganger fra brukerdatabasen. 

Dette kan slå ut ved at enkelte brukere mister tilganger som; Tilgang til remoteapps på farm.ntnu.no, møterom og biler i exchange, tilgang til nettverksdisker og lagringsområder. 

Feilen oppsto i en oppdatering av brukerdatabasen mandag 07/11. Vi jobber nå med å rulle tilbake denne endringen. 
Enkeltsaker som knyttes til denne feilen sendes til orakel. Disse vil i stor grad få svar via svarmal siden denne feilen ikke løses manuelt, men ved at dataflyten rettes.
Ingen tilganger er fjernet i brukerdatabasen, tilganger vil derfor bli gjenopprettet automatisk når dataflyten går som den skal.

Alle systemer

www.ntnu.no innsida e-post kalender pagaweb vpn sharepoint farm itslearning bas.ntnu.no lagring ephorte studentweb basware analytix utskrift office365 datanett kablet trådløst Campus Trondheim followprint Campus Gjøvik Campus Ålesund skype Læringsportalen Teamsite Blackboard Fronter lync skype for business berg-hansen dataflyt Cristin sikkerhet folk.ntnu.no org.ntnu.no studenter ansatte sentralbord rutinemessig vedlikehold server PC nice idun Mac