Viser varsler som påvirker systemet: sikkerhet

Uforutsett hendelse
Opprettet: 06.03.2017 14:19 Oppdatert: 10.03.2017 15:31

Oppdatering 08.03 - 15:30

Vi har ikke opplevd reCAPTCHA sperring hittil i dag, vi avventer fortsatt svar fra google før vi lukker saken.

Hvorfor tar det tid å oppheve sperren?
reCAPTCHA sperringen skjer automatisk basert på nettverkstrafikk. 
Kompromitterte kontoer og klienter er dessverre ikke uvanlig i dagens digitale situasjon.
For å oppheve sperren må IT-Avdelingen ved seksjon for digital sikkerhet finne og sikre de aktuelle klientene før google kan oppheve sperren. Det er foreløpig sikret flere klienter og vi venter på tilbakemelding fra google om det gjenstår mer sikring.

 

--
IT-avdelingen ved Seksjon for digital sikkerhet har blitt gjort oppmerksom på at Google ber brukere av NTNU sitt datanettverk å bekrefte at de ikke er en datamaskin i dag. Problemet ser ut å gjelde IPv6-adresser, altså ikke IPv4-adresser.

Dette har vanligvis en sammenheng med en eller flere kompromitterte maskiner som skaper støy i nettet vårt.

NTNU-IT kontakter google for å heve sperren og sikre kompromitterte klienter.

Alle systemer

www.ntnu.no innsida e-post kalender pagaweb vpn sharepoint farm itslearning bas.ntnu.no lagring ephorte studentweb basware analytix utskrift office365 datanett kablet trådløst Campus Trondheim followprint Campus Gjøvik Campus Ålesund skype Læringsportalen Teamsite Blackboard Fronter lync skype for business berg-hansen dataflyt Cristin sikkerhet folk.ntnu.no org.ntnu.no studenter ansatte sentralbord