Viser varsler som påvirker systemet: kalender

Uforutsett hendelse
Opprettet: 14.05.2018 07:20 Oppdatert: 31.05.2018 12:52

Oppdatering 14.55: IT-avdelingen har nå åpnet for ordinær tilgang for Mac-brukere.  Kombinasjonen av utførte tiltak og forventet trafikk i helgen, gjør at dette anses som forsvarlig. I helgen vil kapasitet på infrastruktur økes, slik at trafikkmengde på mandag kan håndteres. 

25/5 08:45: Status:

Epost har nå fungert siden i går kl 13:15.

Det ble i går kveld gjort endringer anbefalt av Microsoft, samt satt igang bedre logging. Den utvidede loggingen vil gi oss bedre data på hva som skjer ved en ny stopp.

Vi jobber tett med Microsoft for å finne årsak og løse problemene.

Outlook/Mail.app (Exchange) for Mac-brukere er fortsatt sperret av. Tiltaket er midlertidig. Målet er å å få Mac-brukere over på vanlig e-postserver igjen.

24/5 13:15 Epost virker nå igjen. Epost fra Mac er midlertidig stoppet. Disse henvises inntil videre til Webmail.

24/5 11:51
Fortsatt problemer

24/5 11:00
NTNU IT opplyser at det er gjort tiltak som de håper gjør at tjenesten holdes oppe. Merk at IT-avdelingen har sperret for bruk av Outlook/e-post på Mac inntil videre. 

Mac-brukere kan bruke webmail som alternativ.
https://mail.ntnu.no/owa/

Vær oppmerksom på at Webmail kan være noe ustabil til tider på grunn av stor pågang.

IT-avdelingen overvåker systemene for å avdekke eventuelle nye problemer raskt.

24/5 09:15 Fortsatt e-postproblemer for ansatte. Første tegn til problemer ble avdekket 9.15 i dag. Det jobbes med saken.

--
23/5 10:00

It-avdelingen har nå gjort konfigurasjonsendringer som vi mener vil stabilisere e-post og kalender.

Dette vet vi imidlertid ikke sikkert før belastningen tar seg opp.

Vi overvåker systemene for å avdekke nye problemer tidlig.

-
22/5 14:00:

Midlertidig løsning: E-post er nå tilgjengelig via Webmail https://mail.ntnu.no/owa/ og for de som kjører e-post med IMAP.

Webmail er nå tungt belastet, vær tålmodig.

 

15.05 kl 16:10

Epost og kalender fungerer som normalt.

 

15.05 kl 13.30 

Epost/kalender har igjen problemer. 

Det jobbes med saken.

 

15.05 kl 08:30

Epost har nå vært stabil siden siste endringer i går kveld.
Tjenesten overvåkes nå kontinuerlig for å avdekke evt nye problemer.

Beredskap ved It-avdelingen opprettholdes.

13:45
Epostproblemene har kommet tilbake.
Det jobbes med saken

---

11:50

Epost fungerer nå som normalt.
Tjenesten monitoreres nøye fremover.

Epost som ble sendt til NTNU-ansatte mellom 10.26 og 10.50 kom ikke frem, men avsender fikk beskjed om
"Ikke tilgjengelig mottaker"

Ellers har all epost blitt køet og vil komme nå etter at tjenesten kom opp.

-

Vi har for øyeblikket problemer med Exchange. Dette påvirker epost og kalender for NTNUs ansatte.

Det jobbes med å løse problemet.
 

Ferdig
11.01.2018 15:00 - 22:00

IT-avdelingen utfører vedlikehold på sentrale systemer 

 11. januar fra 16:00 - 23:00

I forbindelse med vedlikeholdet vil brukerne kunne oppleve korte avvik i noen av NTNUs IT-tjenester, blant annet Skype for Business, Exchange og Programfarm.

Vedlikeholdet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker for at  IT-avdelingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer for NTNUs faglige miljøer, studenter og ansatte.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no eller tlf. 91500).

 

 

Alle systemer

www.ntnu.no innsida e-post kalender pagaweb vpn sharepoint farm itslearning bas.ntnu.no lagring ephorte studentweb basware analytix utskrift office365 datanett kablet trådløst Campus Trondheim followprint Campus Gjøvik Campus Ålesund skype Læringsportalen Teamsite Blackboard Fronter lync skype for business berg-hansen dataflyt Cristin sikkerhet folk.ntnu.no org.ntnu.no studenter ansatte sentralbord rutinemessig vedlikehold server PC nice idun Mac