Uforutsett hendelse
Opprettet: 14.05.2024 10:26

De som har forsøkt å bruke et Adobe Creative Cloud produkt i dag har fått beskjed om at lisensen utløper om 7 dager. Det er bestilt ny lisens på Adobe Creative Cloud og vi forventer å ha denne på plass før den gamle utløper.

Starter om 1 dag
21.05.2024 12:00 - 21:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet tirsdag 21/5 mellom kl. 12:00 og 21:00.  

Følgende områder blir berørt: 

  • Bygg 12 

  • Bygg 6B 

 

Hvert enkelt datauttak på kablet nett kan få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.   

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.  

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.  

  

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.  

Starter om 2 dager
22.05.2024 15:00 - 21:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet onsdag 22/5 mellom kl. 15:00 og 21:00.  

Følgende områder blir berørt: 

  • Bygg 11 

  • Låven 
     

 

Hvert enkelt datauttak på kablet nett kan få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.   

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.  

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.  

  

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.