Uforutsett hendelse
Opprettet: 14.03.2019 13:21

Det oppleves for tiden generell treghet i Sharepoint Online.
For brukere betyr det at Sharepoint tar flere sekunder før den reagerer.

Vi har liggende saker inne hos leverandør, som jobber med å finne årsak.

Vi beklager ulempene det medfører.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 19.03.2019 08:37 Oppdatert: 19.03.2019 09:51

09:00 OK

-

Vi har problemer med sentralbordløsninger. Det jobbes med å finne feilen.

Gjelder bl.a

NTNU Sentralbord

Orakel

.

.

Starter om 1 dag
27.03.2019 16:00 - 23:30

IT-avdelingen oppgraderer nettverkutstyr onsdag 27. mars etter 16 i følgende bygg i Trondheim:

  • Bygningsing.avd Nordre del (KR 382)
  • Dragvoll bygg 3 og 6 (KR 806)
  • Dragvoll bygg 10 (KR 810)

Vi forventer 2-3 timers nedetid i hvert bygg.  Merk at oppgraderingen gjennomføres etter hverandre, så vi kan derfor ikke si når nedetiden starter for hvert enkelt bygg.

Både trådløst og kablet nettverk vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår.  

 

Spørsmål? 

Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500.

 

Starter om 1 dag
27.03.2019 16:00 - 23:30

IT-avdelingen utfører vedlikehold på sentrale systemer

onsdag 27/3 fra 16:00 - 23:30

 

 I forbindelse med vedlikeholdet vil det bli kortere nedetid eller nedsatt ytelse på NTNUs IT-tjenester.

Studentweb og Blackboard blir ikke berørt.

Vedlikeholdet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker for at  IT-avdelingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer for NTNUs faglige miljøer, studenter og ansatte.

 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no eller tlf. 91500).