Uforutsett hendelse
Opprettet: 25.01.2023 09:08 Oppdatert: 25.01.2023 15:36

Microsoft melder om problemer med sine Office 365 tjenester. Dette påvirker spesielt Teams og vårt sentralbord for Orakeltjenesten.

Telefonen til Orakeltjenesten blir stengt inntil problemet har blitt løst.

-

Office 365 skal nå fungere fint igjen. Telefonen til Orakeltjenesten er åpnet.

Starter om 7 dager
16.02.2023 16:00 - 23:00

IT-avdelingen utfører vedlikehold på sentrale systemer 16. februar fra 16:00 - 23:00.

NTNUs ansatte og studenter kan oppleve korte avbrudd i enkelte IT-tjenester. Avbruddene skyldes vedlikehold på server, men vil altså kunne merkes på PC hos ansatte.

Vedlikeholdet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker for at  IT-avdelingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer for NTNUs faglige miljøer, studenter og ansatte.

 

Merk:

Det er også planlagt vedlikehold på infrastrukturen bak Innsida og NTNUs eksterne websider. Disse vil få en midlertidig informasjonsside mens vedlikeholdet pågår.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp hvis du har spørsmål om vedlikeholdet.

 

Ferdig
06.02.2023 08:00 - 16:00

På grunn av nødvendige oppdateringer vil nettbutikken for IT-utstyr, fakultetsnettbutikkene, NTNU Billett og Viral Vector Cores nettbutikk være utilgjengelig mandag 6. februar.  

Nettbutikkene vil etter planen være stengt fra kl. 08-16 denne dagen.  

 

Dersom du har spørsmål om nettbutikken for IT-utstyr, ta kontakt med IT-avdelingen i NTNU Hjelp.

Dersom du har spørsmål om noen av de andre nettbutikkene, ta kontakt med Økonomiavdelingen i NTNU Hjelp.