Uforutsett hendelse
Opprettet: 22.02.2018 08:25 Oppdatert: 22.02.2018 10:55

Det er problemer med Innsida.

Det er newsfeeden som sliter.

Workaround: Refresh side (F5)

Det jobbes for å løse det

Starter om 5 dager
28.02.2018 16:00 - 23:30

IT-avdelingen utfører vedlikehold på sentrale systemer 

28. februar fra 16:00 - 23:30

I forbindelse med vedlikeholdet vil det bli kortere nedetid eller nedsatt ytelse på NTNUs IT-tjenester.

Vedlikeholdet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker for at  IT-avdelingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer for NTNUs faglige miljøer, studenter og ansatte.

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no eller tlf. 91500).

Starter om 5 dager
28.02.2018 16:00 - 21:00

MySQL-databaseserverne mysql.stud.ntnu.no og mysql.ansatt.ntnu.no vil være utilgjengelig

onsdag 28/2 mellom 16:00 og  21:00

Websider, skjemaer og annet som baserer seg på databaser på disse serverne vil ikke fungere.

 

Nedetiden skyldes oppgradering av både operativsystem og MySQL (versjon 5.5 til 5.7).

 

Spørsmål? Ta kontakt med Orakeltjenesten på orakel@ntnu.no eller ring 735 91 500.

Ferdig
22.02.2018 15:30 - 16:30

Blackboard vil bli oppgradert av sikkerhetshensyn torsdag 22. februar klokken 15:30. Blackboard vil være tilgjengelig mens oppgraderingen pågår. 

Oppgraderingen innebærer blant annet strengere krav til brukeridentifisering. Den enkelte bruker vil merke dette ved at han/hun kan bli bedt om å logge inn oftere. Særlig undervisere som arbeider lengre perioder i Blackboard bør være oppmerksom på dette, og lagre arbeidet jevnlig. 

  

Spørsmål kan rettes til Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no/735 91 500)