Ferdig
28.02.2024 16:00 - 23:30

IT-avdelingen utfører vedlikehold på sentrale systemer

onsdag 28/2 fra 16:00 - 23:30

I forbindelse med vedlikeholdet vil det bli kortere nedetid eller nedsatt ytelse på NTNUs IT-tjenester.

Studentweb og Blackboard blir ikke berørt.

Vedlikeholdet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker for at  IT-avdelingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer for NTNUs faglige miljøer, studenter og ansatte.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten.

 

Ferdig
28.02.2024 16:00 - 22:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet onsdag 28/2 mellom kl. 16:00 og 22:00 i Realfagbygget, Gløshaugen.  

 

Berørte områder er: 

Kl. 16:00 - 20:00 

  • Blokk A, etasje 1 og 2

  • Blokk D, etasje 1 og 2 

Kl. 20:00 - 22:00 

  • Blokk D, etasje U2 og U1 

  • Blokk E, etasje U2 og U1 

 

Hvert enkelt datauttak på kablet nett kan få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.   

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.  

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.  

  

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.  

Ferdig
27.02.2024 10:00 - 13:00

IT-avdelingen vil oppgradere fuglane i dag mellom 10:00 og 13:00. Det vil ikke være mulig å gjøre endringer i Fuglane i tidsrommet oppgraderingen skjer, men statiske sider vil være tilgjengelig ved stort behov.