Uforutsett hendelse
Opprettet: 10.02.2020 09:29 Oppdatert: 17.02.2020 09:36

17/2 kl 0930 Uendret status

13/2 kl 08:30 Fortsatt ustabilitet. Når det gjelder feilsøking har leverandør kommet noe lenger. De ser mulig årsak og jobber med dette nå.

For som må ha transport kan sende en mail til posttransport@drift.ntnu.no de 

For hastesaker som normalt sendes i e-vaktmester kan disse sendes til kontakt@campusservice.ntnu.no12/2 kl 08:40 Forsatt ustabilitet.

10/2 kl. 10:55: Tjenesten er ustabil. IT-avdelingen jobber med å løse problemet. 

-----

Tjenesten har fungert siden 9:30. Vi jobber fortsatt med å finne underliggende årsak.

-----

Det er problemer med innlogging i Lydia/ E-vaktmester.

I samarbeid med leverandør jobbes det for å løse det.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 19.02.2020 10:25 Oppdatert: 20.02.2020 09:20

Dette ble løst 20.02

...

Etter arbeid med autentiseringsmetode i NTNU HJelp i går kveld fungerer ikke innlogging for mange brukere.

Det jobbes med å finne løsning.

Skal du melde inn en sak, send en e-post, så setter Orakel den videre til rett sted 

Starter om 3 dager
26.02.2020 16:00 - 23:30

IT-avdelingen utfører vedlikehold på sentrale systemer

onsdag 26. februar fra 16:00 - 23:30

I forbindelse med vedlikeholdet vil det bli kortere nedetid eller nedsatt ytelse på NTNUs IT-tjenester.

Studentweb og Blackboard blir ikke berørt.

 

Vedlikeholdet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker for at  IT-avdelingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer for NTNUs faglige miljøer, studenter og ansatte.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no eller tlf. 735 91500).

Starter om 4 dager
Start: 27.02.2020 16:00 Slutt: 28.02.2020 08:00

Torsdag 27/02 16.00 - fredag 28/02 08.00

oppgraderes Virtuell Desktop (VDI). Grunnen er sikkerhetsforbedringer, økt funksjonsstøtte og støtte for nyere versjoner av Windows 10. 

Tjenesten er ikke tilgjengelig mens oppgraderingen pågår

Ferdig
20.02.2020 16:00 - 23:00

PC-er som er adminstrert av IT-avdelingen vil bli oppdatert torsdag 20. februar fra 16 og utover.

Denne månedlige oppdateringen omfatter både nødvendige sikkerhetsoppdateringer, og oppdateringer av installert programvare. 

Det kan være nødvendig med en eller flere omstarter.

MERK: Dersom din PC er skrudd av denne kvelden vil oppdateringen starte ved første mulighet.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten gjennom selvhjelpsportalen NTNU Hjelp eller ring tlf. 735 91500.

Ferdig
20.02.2020 16:00 - 23:00

IT-avdelingen oppgraderer sharepoint-sites on-prem

torsdag 20/02 kl 16.00-23.00

Ustabilitet og nedetid må påregnes i denne perioden.

Dette gjelder følgende sites:

• Spfarm.ntnu.no

• Project.ntnu.no

• Mysite.ntnu.no

• Intern.samforsk.no

• Samforsk.no

• Mysite.samforsk.no

• Tidligtrygg.no

• Timescale.eu

• Prosjekter.samforsk.no

• Arkeologi.vm.ntnu.no

• Spfarm.svt.ntnu.no

• Mysite.rural.no