Uforutsett hendelse
Opprettet: 29.08.2016 09:34 Oppdatert: 26.09.2016 14:58

Latest Update 26.09

Hjemmeområdet har slitt med høy last 11:30-14:50

Tjenesten har stabilisert seg kl 14:50

Hendelsesforløp og historikk:

Incident NTNU IT

Vi har lagt ut historikk på en annen side mens vi utbedrer varsel.it.ntnu.no nettsiden.

 

Uforutsett hendelse
Opprettet: 31.08.2016 13:36 Oppdatert: 21.09.2016 10:00

Oppdatering: Køen er resatt og fungerer som den skal. Det er en del utskriftsjobber som dessverre ble slettet, disse må sendes på nytt om de ikke dukker opp på skriveren.

-----
Printkøen ntnuprint-ricoh opplever en oppbygging av jobber. Dette kan føre til at utskrift til denne tar lang tid å overføres til printer, mulig køen må renses og settes igang på nytt.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 01.09.2016 11:44 Oppdatert: 13.09.2016 14:40

**NB: Dette gjelder kun studenter fusjonert fra 'tidligere HIST'**

Orakel og Studentservice får inn mye henvendelser på studenter som nylig har aktivert seg i Studentweb, men som ikke får tilgang til Itslearning. Dette skyldes et opphold i synken fra FS(studentweb). 

Feilmeldingen som gis er:
"Denne brukeren eksisterer ikke i itslearning."

Tjenesteleverandør jobber med å fikse problemet.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 07.09.2016 13:01 Oppdatert: 15.09.2016 13:08

Teamsite

Vi ser et problem ved oppretting av nye prosjektrom, dette gir feilmelding som lyder: "An error occured while processing your request"

Leverandøren av TeamSite/Læringsportalen og Microsoft jobber med å få rettet opp feilen. Vanlig bruk av TeamSite fungerer som normalt

Læringsportalen

Vi har tilbakemeldinger fra brukere at en kan få feilmelding når en trykker seg inn på kurs i læringsportalen. Meldingen lyder "An unexpected error has occured" 

En mulig løsning kan være å slette nettleserdata eller logge inn i læringsportalen via privat / incognito nettlesing.

Leverandøren av TeamSite/Læringsportalen og Microsoft jobber med å få rettet opp feilen.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 09.09.2016 13:14 Oppdatert: 09.09.2016 13:33

Dette gjelder hovedsakelig datasal-printere og køene ntnuprint-ricoh / ntnuprint-xerox

Flere har meldt at de ikke får skrevet ut jobbene sine på printerene.

Det ser ut til at dette kan skyldes treghet i printserver da noen får til å skrive ut mens andre venter. Usikkert om dette kommer av dokumentstørrelse, men vi jobber med saken.

Det er mulig vi må restarte spooler, da vil jobbene som på det tidspunktet ligger i kø på server slettes og må isåfall sendes på nytt.

Oppdatering følger når vi vet mer.

**Vi restarter server og spoolers 13:25**

Uforutsett hendelse
Opprettet: 12.09.2016 11:31 Oppdatert: 13.09.2016 09:46

**Gjelder kun studenter fra x-HiG og x-HiALS**

Vi ser problemer med login til Fronter på sidene:
fronter.com/hials og fronter.com/hig

Ved login får man feilmelding, det jobbes med løsning.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 18.09.2016 12:02 Oppdatert: 19.09.2016 15:05

Itslearning har et problem med nedlasting av filer, dette gjelder kun nedlasting, filer som åpnes midlertidig i nettleser er ikke påvirket.

Feilmeldingen vil endre seg avhengig av nettleser.
Feilmeldinger:
"Mislykket - Problem med tjener"
"Fil ikke funnet"

Uforutsett hendelse
Opprettet: 20.09.2016 13:07 Oppdatert: 21.09.2016 09:28

Vi har problemer med en DHCP server i Campus Gjøvik, problemet er relatert til Hardware feil og vil kunne påvirke alle som bruker nett via kabel. 

**Eduroam er upåvirket og kan brukes som workaround**

Vi jobber med å sette opp en server som kan erstatte nåværende DHCP server, den burde være på plass senere i dag.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 22.09.2016 15:51 Oppdatert: 22.09.2016 16:00

**Problemet påvirker kun studenter**

Vi har fått inn en del saker ang. login til Skype for Business de siste 2 dagene, vi har nå funnet en feil hvor noen studentbrukere har fått feil SIP-adresse i office365, denne feilen vil gjøre at de ikke får logget på Skype for business. 

Vi jobber med løsning og satser på å få satt riktig adresser så snart som mulig. 
Hvis du er rammet av feilen kan du sende oss en mail med brukernavn og beskrivelse av feilen til orakel@ntnu.no så kan vi sette riktig adresse manuelt.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 26.09.2016 09:10 Oppdatert: 26.09.2016 09:56

Oppdatering 09:50
Vi har ingen kø på hjemmeområdet, tjenestene fungerer som de skal igjen.

-----
Oppdatering 09:10
Restart av Connection broker har gitt stor pågang til hjemmeområdet som et resultat.

-----
Oppdatering 09:00
Vi restarter connection broker for farm for å tillate nye tilkoblinger.

-----
Det har oppstått et problem med farm.ntnu.no nettsiden i helgen.

Om en logger inn blir en kun møtt med en tom side.

For de som har farm koblet opp fra før på sin NTNU-maskin vil du fortsatt kunne kjøre remoteapps via startmenyen. 

Vi jobber med å få gateway og snarveier opp igjen så snart som mulig.

Ferdig
Start: 17.09.2016 10:00 Slutt: 25.09.2016 00:00

Fra lørdag 17. september til og med lørdag 24. september vil det bli utført testing på trådløst nett (eduroam) på NTNU i Gjøvik.

Målet er å øke kapasiteten slik at brukerne av eduroam ikke lengre opplever tjenesten som ustabil. I perioden kan det dessverre oppleves ytterligere ustabilitet. Dette skyldes at løsningen må justeres underveis i arbeidet.

Mer informasjon:

Det har siden semesterstart vært problemer med mangel på nett-adresser til eduroam på Gjøvik. Dette har ført til problemer med å få koblet til, og at tilkobling oppleves som ustabil. Vi vil gjennomføre en prøveperiode hvor vi tar i bruk NAT som et grep for å gjøre adresseområdet større.