Uforutsett hendelse
Opprettet: 21.03.2018 13:19 Oppdatert: 24.04.2018 10:25

24.04 : Det jobbes fremdeles med ny løsning.
---

Folk opplever for tiden problemer med å laste internettsider når de kjører via VPN (f.eks hjemmefra)
Det jobbes for å lage en ny og bedre løsning på dette.

I mellomtiden finnes det en workaround som gjør at det virker.

Workaround:
Når du starter VPN: endre tilkoblingsadresse fra 
sslvpn.ntnu.no til
sslvpn1.ntnu.no eller sslvpn2.ntnu.no
Trykk Connect som vanlig og skriv passord

Starter om 0 minutter
25.04.2018 16:00 - 23:30

IT-avdelingen utfører vedlikehold på sentrale systemer 

25. april fra 16:00 - 23:30

I forbindelse med vedlikeholdet vil det bli kortere nedetid eller nedsatt ytelse på NTNUs IT-tjenester.

Vedlikeholdet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker for at  IT-avdelingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer for NTNUs faglige miljøer, studenter og ansatte.

Følgende tjenester blir ikke berørt av vedlikeholdet:

 • nettverk
 • lagring /hjemmeområder)
 • Blackboard
 • O365
 • Studentweb/FS

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no eller tlf. 91500).

Starter om 1 dag
27.04.2018 02:00 - 08:00

Blackboard skal utføre vedlikehold i sitt datasenter i Amsterdam, og dette vil gi redusert tilgjengelighet mellom 02 og 08 natt til fredag 27/4.

I begynnelsen av vedlikeholdstiden vil det bli nedetid på inntil 30 minutter. 

Ferdig
23.04.2018 09:00 - 14:00

Følgende sharepoint-siter blir stengt 23. april 2018:

 • intern.svt.ntnu.no
 • intern.svt.ntnu.no/sites/psy
 • intern.svt.ntnu.no/adm
 • intern.svt.ntnu.no/hr
 • intern.svt.ntnu.no/ivr
 • intern.svt.ntnu.no/plu
 • intern.svt.ntnu.no/psy
 • intern.svt.ntnu.no/econ
 • intern.svt.ntnu.no/sosant
 • portal.svt.ntnu.no/ped/adm
 • portal.svt.ntnu.no/plu/adm
 • portal.svt.ntnu.no/plu/fouipraksis
 • portal.svt.ntnu.no/plu/geogebra
 • portal.svt.ntnu.no/plu/pluveven
 • portal.svt.ntnu.no/psy/observasjonslab
 • portal.svt.ntnu.no/psy/tidligtrygg
 • portal.svt.ntnu.no/san/naf2010
 • portal.svt.ntnu.no/sites/africanetwork
 • portal.svt.ntnu.no/sites/ices16
 • portal.svt.ntnu.no/tjenester/dokumentsenteret
 • nafol.svt.ntnu.no
 • diversity.svt.ntnu.no
 • nafol2014.svt.ntnu.no

Ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no) dersom du har spørsmål angående dette.