Uforutsett hendelse
Opprettet: 08.03.2017 15:30 Oppdatert: 20.03.2017 08:56

20.03
Vi sliter fremdeles med oppsett av IMAP mailklienter for studenter. Våre egne systemer er sjekket, og vi har nå søkt bistand fra Microsoft for å løse dette.

-----

Studentorakel mottar mye henvendelser om at oppsett av NTNU mailkonto i diverse mailklienter ikke lenger fungerer. Problemet ser ut til å ha oppstått iløpet av helgen.

De får tilgang til mail via webmail (https://innsida.ntnu.no/o365) men blir låst ute grunnet feiling i autorisering fra samtlige mail-klienter.

Workaround blir webmail mens vi undersøker feilen.
Foreløpig kan vi ikke se noe galt i AD, Exchange og O365.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 17.03.2017 13:01 Oppdatert: 22.03.2017 08:02

22.03: Da skal løsningen være oppe å gå igjen.

Problemet kom etter sikkerhetspatching sist torsdag.
Løsning: Fjernet aktuelle patcher.

Som en workaround ble det for de studenter som hadde akutte behov, lagt på printkvote manuelt slik at de fikk skrevet ut.

-----

Det er problemer med siden https://itavd-equitrac.win.ntnu.no/

Siden brukes til betaling av kopi/print for studenter.

Når en trykker «neste» får en feilmelding:

500 - Internal server error

Vi jobber for å finne en løsning

Uforutsett hendelse
Opprettet: 23.03.2017 12:12 Oppdatert: 23.03.2017 15:03

15:00
Det har ikke kommet flere henvendelser av denne typen til 1. linje
siden kl 1230

Vi har ikke dessverre ikke funnet noen årsak.

Vi fortsetter å søke etter  hvorfor så mange hadde problemer med Outlook i et par timer i dag.

Tjenesten friskmeldes inntil videre.

-----

Vi mottar mange henvendelser på fra folk som sliter  med Outlook.

Feilmelding:

Outlook sier at den ikke får til å åpne mappesettet
Vi har ikke klart å finne hvor problemet ligger, men jobber for å finne ut av det.

Henviser midlertidig de som har problemer til Webmail, https://mail.ntnu.no/

Ferdig
24.03.2017 16:00 - 23:30

www.ntnu.no/wiki  skal oppgraderes fredag 24/3 mellom 16.00 og 23.30. Mens arbeidet pågår vil wikien være utilgjengelig.

Det må påregnes noe ustabilitet på wiki-løsningen resten av helgen.

 

Ferdig
22.03.2017 16:00 - 23:50

IT-avdelingen skal utføre vedlikehold på sentrale systemer 

onsdag 22. mars fra 16:00 - 23:50

 

I forbindelse med vedlikeholdet vil det bli kortere nedetid eller nedsatt ytelse på NTNUs IT-tjenester.

 

Vedlikeholdet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker for at  IT-avdelingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer for NTNUs faglige miljøer, studenter og ansatte.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no eller tlf. 91500).