Uforutsett hendelse
Opprettet: 15.10.2020 14:47 Oppdatert: 15.10.2020 15:03

Det har kommet inn mange meldinger til Orakel om feilmeldinger på Windows-klienter.

Startmeny forsvinner, Blåskjerm eller at Utforsker ikke er tilgjengelig.

Feilen er funnet og rettet, men det kan ta opptil 30 minutt før alt er normalt igjen

Uforutsett hendelse
Opprettet: 16.10.2020 08:10 Oppdatert: 16.10.2020 08:13

Noen brukere har problemer med Webmail i dag fredag. Feilsøking pågår.

Vi gar ikke fått noen beskjed om problemer med Outlook  for de aktuelle brukerne.

Starter om 2 dager
22.10.2020 16:00 - 23:00

PC-er som er adminstrert av IT-avdelingen vil bli oppdatert torsdag 22. oktober fra 16 og utover.

Denne månedlige oppdateringen omfatter både nødvendige sikkerhetsoppdateringer, og oppdateringer av installert programvare. 

Det kan være nødvendig med en eller flere omstarter.

MERK: Dersom din PC er skrudd av denne kvelden vil oppdateringen starte ved første mulighet.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten gjennom NTNU Hjelp eller ring 735 91500.