Starter om 2 dager
25.09.2018 17:00 - 23:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverksutstyr på NTNU.

Både trådløst og kablet datanett i Tungasletta 2 vil være periodevis utilgjengelig 

tirsdag 25/9 mellom 17 og 23.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten på epost orakel@ntnu.no eller ring 735 91500 dersom du har spørsmål.

Starter om 3 dager
26.09.2018 16:00 - 23:30

IT-avdelingen utfører vedlikehold på sentrale systemer

onsdag 26/9 fra 16:00 - 23:30

I forbindelse med vedlikeholdet vil det bli kortere nedetid eller nedsatt ytelse på NTNUs IT-tjenester. Studentweb og Blackboard blir ikke berørt.

Vedlikeholdet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker for at  IT-avdelingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer for NTNUs faglige miljøer, studenter og ansatte.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no eller tlf. 91500).

Starter om 4 dager
27.09.2018 16:00 - 23:00

IT-avdelingen oppgraderer nettverksutstyr på NTNU.

Datanettet (både trådløst og kablet) vil derfor være utilgjengelig opp til 45 minutter på følgende lokasjoner

  • Olavshallen 4. etasje
  • Infohuset Gløshaugen
  • PFI
  • Vassbygget, 1. etasje

 

Dette skjer torsdag 27/9 mellom 16 og 23.

Vi kan dessverre ikke gi et mer nøyaktig tidspunkt for hvert enkelt bygg/etasje. Dette fordi oppgraderingene skjer område for område, og vi må ta høyde for uforutsette hendelser.

 

Ta kontakt med Orakeltjenesten på epost orakel@ntnu.no eller ring 735 91500 dersom du har spørsmål.