Uforutsett hendelse
Opprettet: 22.06.2018 09:27 Oppdatert: 22.06.2018 09:52

Flere brukere har problemer med å komme inn på MinTid.

De blir spurt om brukernavn og passord på nytt når de forsøker å gå inn på tjenesten.

Vi er i kontakt med leverandør for å få løst dette.

Uforutsett hendelse
Opprettet: 22.06.2018 09:59 Oppdatert: 22.06.2018 10:36

Vi har fått melding fra noen FS-brukere om at systemet krasjer under bruk. Dette gjelder ikke alle.

Feilen er meldt leverandør.

Hos noen har avlogging FSProd hjulpet

Starter om 2 dager
27.06.2018 16:00 - 23:30

IT-avdelingen utfører vedlikehold på sentrale systemer 

27. juni fra 16:00 - 23:30

I forbindelse med vedlikeholdet vil det bli kortere nedetid eller nedsatt ytelse på NTNUs IT-tjenester.

Studentweb og Blackboard blir ikke berørt.

Vedlikeholdet utføres av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker for at  IT-avdelingen skal kunne tilby sikre og stabile systemer for NTNUs faglige miljøer, studenter og ansatte.

Ved spørsmål, ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no eller tlf. 91500).

Ferdig
24.06.2018 01:30 - 18:30

Blackboard oppgraderes, og vil være utilgjengelig i perioden 24. Juni fra kl 01.45  til 24. Juni kl 18.30.

Merk at apper heller ikke får oppdateringer i tidsrommet.

Ved spørsmål eller behov for hjelp, kontakt Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no)

 

Les mer om oppgraderingen: 

https://help.blackboard.com/nb-no/Learn/Administrator/Hosting/Release_Notes/Release_Notes_All_91_Releases/Release_Notes_9.1_2017_Q4