Ferdig
28.02.2024 16:00 - 22:00

IT-avdelingen oppgraderer datanettet onsdag 28/2 mellom kl. 16:00 og 22:00 i Realfagbygget, Gløshaugen.  

 

Berørte områder er: 

Kl. 16:00 - 20:00 

  • Blokk A, etasje 1 og 2

  • Blokk D, etasje 1 og 2 

Kl. 20:00 - 22:00 

  • Blokk D, etasje U2 og U1 

  • Blokk E, etasje U2 og U1 

 

Hvert enkelt datauttak på kablet nett kan få opp til 1 minutts nedetid 1 gang i løpet av tidsrommet.   

Trådløst nett kan oppleves som ustabilt i 3-4 minutter 1 gang i løpet av tidsrommet.  

Hvis nettverksforbindelsen ikke er tilbake etter 5 minutter ber vi om at du restarter PC-en før du kontakter Orakel.  

  

Ta kontakt med Orakeltjenesten i NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om nedetiden.