Uforutsett hendelse
Opprettet: 24.04.2015 10:23 Oppdatert: 04.05.2015 10:53

Vi har hatt en del bounce av e-post i dag mellom kl 09:50 og 11:30.

Omfanget er fortsatt litt uklart.

Avsenderne av de e-postene som aldri nådde mottakerne skal ha fått en automatisk beskjed tilbake om at e-posten ikke kom fram til mottakeren.

Problemet ble rettet opp rundt kl 11:30.