Uforutsett hendelse
Opprettet: 17.02.2017 09:23 Oppdatert: 20.02.2017 08:44

14:00 Problemer i Skype ser ut til kun å ha berørt responsgrupper.

Personer som har vært meldt inn i slike grupper har blitt meldt ut. Det jobbes nå med å få lagt disse tilbake.

 

Skulle du imidlertid være berørt av dette kan du melde deg inn igjen selv ved å trykke «Tannhjul»|Verktøy|Innstillinger for responsgruppe

-----

Det er problemer med Skype for Business

Brukerne som melder om problemet sier de ikke ken motta samtaler.

 

Det jobbes med å løse problemet