Uforutsett hendelse
Opprettet: 21.04.2017 15:03 Oppdatert: 25.04.2017 08:52

Mandag morgen ser alt ut til å være oppe igjen. Årsaken var lokale strømproblemer.

-----

Omfanget av dette var mye mindre enn antatt.
Bak de nevnte boksene henger noe undervisningsutstyr.

Ellers går alt som normalt på Kalvskinnet.

-----

Problemer med nett på deler av Kalvskinnet - 
Knyttet opp mot strømbrudd

kalvsk-144-4-622-h.nettel.ntnu.no 
kalvsk-144-4-623-h.nettel.ntnu.no 
kalvsk-144-4-621-h.nettel.ntnu.no