Uforutsett hendelse
Opprettet: 02.05.2017 09:30 Oppdatert: 08.05.2017 07:20

12:30:

Systemeier bekrefter at Basware PM fungerer som normalt etter strømbruddet.

11:30:

Basware PM er tregt/nede. Dette skyldes strømbrudd i Oslo.

Feilrettingstid er foreløpig ukjent.