Uforutsett hendelse
Opprettet: 20.09.2017 06:57 Oppdatert: 21.09.2017 10:31

09:20 Problemet løst

---

Det er problemer med ntnu.no som gjør at brukere vil kunne oppleve problemer med å aksessere web-sidr på NTNU.

Gjelder kun eksternweb, Innsida er ikke berørt.