Uforutsett hendelse
Opprettet: 07.05.2018 11:20 Oppdatert: 08.05.2018 12:37

Vi har mottatt melding fra Uninett om problem med telefoni.
Dette gjelder både inngående og utgående samtaler til/fra NTNU.

Telenor jobber med å løse problemet.