Uforutsett hendelse
Opprettet: 24.10.2018 13:17 Oppdatert: 13.11.2018 08:35

Noen studenter opplever problemer med å aksessere sin epost fra ulike klienter( pc, mac, iphone, android)

Alle får lest epost via webmail.

Saken er eskalert til Microsoft