Uforutsett hendelse
Opprettet: 24.10.2018 15:17 Oppdatert: 13.11.2018 09:35

Noen studenter opplever problemer med å aksessere sin epost fra ulike klienter( pc, mac, iphone, android)

Alle får lest epost via webmail.

Saken er eskalert til Microsoft