Uforutsett hendelse
Opprettet: 10.03.2016 08:26 Oppdatert: 16.03.2016 11:55

Problemer med hjemmeområde fører til påloggingsproblemer.

Følg med på lenken[1] under for å holde deg oppdatert om status:

[1] https://innsida.ntnu.no/web/guest/reader/-/messageservice/message/urn:uuid:831f2208-5209-38ba-a9bf-cf0e5eee8548