Uforutsett hendelse
Opprettet: 14.08.2019 10:15 Oppdatert: 19.08.2019 08:40

12:45 Leverandør melder at feil er løst.

-

Det kommer inn endel meldinger om problemer med skjema i PAGA til Orakel. 

Feilmelding kan oppstå, mens det kan virke neste gang en prøver.

Feilen er meldt til vår leverandør