Uforutsett hendelse
Opprettet: 26.09.2019 14:34 Oppdatert: 25.10.2019 10:04

Det er problemer med å registrere arbeidstid i Min Tid.
Når en registrerer tid og lagrer er borte når en kommer inn igjen.

Ved gjentatte forsøk KAN det bli registrert.

Vi har varslet leverandøren som jobber med problemet.