Ferdig
29.05.2020 14:00 - 16:00

NTNUs sertifikater for innlogging  Eduroam er utdatert, og blir erstattet i kveld, 29/5, etter kl 16.  

Apple/IOS-enheter vil varsle deg om at det har kommet et NYTT sertifikat når du kobler deg opp på eduroam. Du må da godta det nye sertifikatet for å fortsette å bruke trådløsnettet på NTNU Campus. 

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Orakeltjenesten. 

 

For de spesielt interesserte: 

Sertifikatet på ISE-serverne til NTNU utløper 30. mai. De nye sertifikatene er signert av “CN=GEANT OV RSA CA 4,O=GEANT Vereniging,C=NL”, med " CN=AAA Certificate Services,O=Comodo CA Limited,L=Salford,ST=Greater Manchester,C=GB” som root. Samtidig er det et root-sertifikat i chainen som går ut på samme dato, men dette bør ikke merkes. Mer info om dette er tilgjengelig her: https://support.sectigo.com/articles/Knowledge/Sectigo-AddTrust-External-CA-Root-Expiring-May-30-2020