Uforutsett hendelse
Opprettet: 11.12.2019 16:12 Oppdatert: 18.12.2019 09:23

Det er problemer med MinTid (timeregistrering).
Saken er oversendt leverandør