Uforutsett hendelse
Opprettet: 14.03.2020 10:33 Oppdatert: 20.03.2020 13:53

Collaborate Ultra er for øyeblikket periodisk utilgjengelig grunnet vedlikehold i natt som løper utover originalt vedlikeholdsvindu. Blackboard jobber for å fullføre vedlikeholdet så snart som mulig og vil prøve å minimere ytterligere driftsstans.